Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? 4 Lưu ý quan trọng khi đọc báo cáo này

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? 4 Lưu ý quan trọng khi đọc báo cáo này

Thống kê lưu chuyển tiền tệ là một trong 4 thành tố quan yếu tạo nên báo cáo tài chính. Thông qua nó, nhà đầu tư sẽ nắm được những thông tin về dòng tiền trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, ko phải bất kỳ người nào cũng hiểu rõ bản tính của loại báo cáo này. Vậy báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Với những lưu ý quan yếu nào lúc đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ? Hãy cùng DNSE tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Tổng hợp tri thức báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Thống kê lưu chuyển tiền tệ là gì? 

Thống kê lưu chuyển tiền tệ thể hiện dòng tiền ra và vào của một doanh nghiệp trong một thời kì nhất định. Khoảng thời kì này sở hữu thể là một tháng, một quý hoặc một năm tài chính. Đây là phương tiện hữu ích để doanh nghiệp và cổ đông thấy được tiền ở đâu và được chi tiêu ra sao. 

Mô phỏng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Cấu trúc của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Với 3 yếu tố cấu thành báo cáo lưu chuyển dòng tiền doanh nghiệp
  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Đây là dòng tiền liên quan tới hoạt động trả tiền với người tậu, người bán, người lao động. Chúng bao gồm: tiền vào là tiền sở hữu được từ bán hàng, cung ứng nhà sản xuất. Trong lúc đó, tiền ra là mức giá tậu nguyên vật liệu, lương viên chức, những loại thuế phí. Những mức giá ko phát sinh tiền như mức giá khấu hao, mức giá dự phòng rủi ro. 
  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Tiền vào là tiền thu được từ việc nhượng bán, thanh lý tài sản nhất mực. Tiền ra là tiền chi cho việc đầu tư, tậu sắm tài sản mới như máy móc, thiết bị, đồ sử dụng. 
  • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Là dòng tiền ra vào liên quan tới tăng giảm vốn chủ sở hữu. Nợ vay và cổ tức bao gồm tiền vào, tiền góp vốn từ chủ sở hữu, vay nhà băng, phát hành chứng khoán, tiền đầu tư từ cổ đông. Tiền ra là tiền trả cổ tức cho cổ đông. 

4 Lưu ý quan yếu lúc đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thống kê dòng tiền giúp chúng ta nhận mặt được sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Dưới đây là 04 ứng dụng quan yếu bạn sở hữu thể sử dụng lúc đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau: 

Những vấn đề cần quan tâm lúc đọc báo cáo

Xem thông tin khấu hao tài sản doanh nghiệp

Khấu hao tài sản nhất mực là một mức giá ko làm hao hụt tiền mặt của doanh nghiệp. Vì vậy, nó sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng tiền mặt trong tài khoản của doanh nghiệp vẫn vậy. Khoản khấu hao tài sản thường chiếm một tỷ lệ to so với lợi nhuận, đặc trưng với những doanh nghiệp sản xuất. Do đó, bạn cần phải xem được con số và chính sách khấu hao tài sản nhất mực của doanh nghiệp. Qua đó biết được doanh nghiệp đang ứng dụng khấu hao như thế nào. 

Với rất nhiều trường hợp doanh nghiệp tăng hoặc giảm mức giá khấu hao để điều tiết lợi nhuận. Vì vậy, chúng ta cần phải xem kỹ mục khấu hao tài sản nhất mực trong báo cáo này. Thông qua đó biết được doanh nghiệp sở hữu tự đồng điều chỉnh mức giá này ko và xác thực tính xác thực của báo cáo. 

Xem chất lượng lợi nhuận bằng cách xem dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Với rất nhiều doanh nghiệp sở hữu lợi nhuận nhưng ko thu được tiền mặt do để khách hàng nợ nhiều. Việc để khách hàng nợ nhiều sẽ dẫn tới suy giảm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Một hai năm thì ko tác động to, nhưng trong dài hạn sẽ dẫn tới sự suy yếu tài chính. Vì vậy, chúng ta cần phải giám định sự lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong dài hạn. Từ đó giám định được chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp sở hữu tốt hay ko. 

Xem thông tin đầu tư mới trong năm của doanh nghiệp

Việc doanh nghiệp đầu tư tài sản mới là rất cần thiết trong quá trình mở rộng quy mô. Điều này phản ánh qua số liệu đầu tư mới trong báo cáo lưu chuyển. Dựa vào con số này, chúng ta sở hữu thể kỳ vọng về việc mở rộng quy mô của doanh nghiệp, từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Con số này được thể hiện trong mục dòng tiền từ hoạt động đầu tư. 

Article post on: nongdanmo.com

Xem được chính sách cổ tức

Phần cổ tức bằng tiền mặt những bạn sở hữu thể xem trong phần dòng tiền từ hoạt động tài chính. Việc nhận mặt chính sách trả cổ tức doanh nghiệp sẽ giúp nhận mặt doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận làm gì. Liệu doanh nghiệp dành phần to tiền để trả cổ tức hay tái đầu tư. Qua đó rút ra được triển vọng và tiềm năng ngành nghề doanh nghiệp đang tham gia. 

Ý nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

Giả sử, doanh nghiệp X sở hữu báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021 như sau:

  • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: 250 tỷ
  • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: -40 tỷ
  • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: 40 tỷ
  • Lưu chuyển tiền trong năm 2021: 250 tỷ
  • Tiền đầu năm: 40 tỷ. 
  • Tiền và tương đương tiền cuối năm: 290 tỷ. 
Ý nghĩa những chỉ số tài chính thể hiện trên báo cáo

Dòng tiền tới từ hoạt động kinh doanh. 

Năm 2021, hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp X đạt dòng tiền thuần 250 tỷ. Điều này cho thấy tổ chức X vẫn đang kinh doanh tốt. Chỉ số lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là chỉ báo quan yếu nhất. Nó phải là một con số tăng trưởng đều đặn thì sức khỏe doanh nghiệp mới được đảm bảo. Dòng tiền này sở hữu thể giảm hoặc thậm chí là âm trong ngắn hạn. Bởi vì nó sở hữu thể bị tác động bởi sự thay đổi trong chính sách bán hàng và trả tiền cho nhà cung ứng của doanh nghiệp.

Source: nongdanmo.com

Tuy nhiên, con số này ko thể âm trong dài hạn từ 3 năm trở lên. Bởi vì dòng tiền và lợi nhuận phải đi liền với nhau. Nếu một doanh nghiệp sở hữu lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh nhưng ko tạo được tiền mặt trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cho thấy doanh nghiệp vẫn đang bán hàng nhưng ko nhận được tiền trong dài hạn từ khách hàng. Tức là doanh nghiệp này ko thể hoạt động vững bền. Đồng nghĩa với điều đó, bạn ko nên đầu tư vào những doanh nghiệp tương tự. 

Dòng tiền tới từ hoạt động đầu tư 

Giả sử, tổ chức X đã thanh lý tài sản cũ với giá 10 tỷ và chi 50 tỷ để đầu tư tài sản mới. Số tiền đầu tư tài sản nhất mực này sẽ được phân bổ theo năm và được ghi nhận một phần vào mức giá khấu hao trong báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, toàn bộ 50 tỷ này sẽ được ghi nhận là tiền chi ra để đầu tư trong năm. Vậy nên dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư là -40 tỷ. 

Lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động đầu tư thường âm. Nếu dòng tiền âm nhiều, bạn cần xem xét tổ chức đã đầu tư vào đâu, sở hữu hiệu quả ko. Trái lại, nếu dòng tiền vào to, bạn cần xem xét tổ chức đã bán tài sản gì. Qua đó giám định được tài sản đó sở hữu quan yếu hay ko. 

Via @: nongdanmo.com

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Giả sử, lượng tiền tổ chức X nhận được từ hoạt động đi vay là 130 tỷ. Tuy nhiên, tổ chức X bỏ ra 90 tỷ để trả cổ tức cho cổ đông. Do đó, lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính của tổ chức X là 130 – 90 = 40 tỷ. Nếu dòng tiền từ hoạt động tài chính to, bạn cần xem tổ chức sở hữu đi vay nợ nhiều hay ko. Đồng thời nắm bắt dòng tiền này sử dụng để bù đắp hoạt động kinh doanh hay sinh lời cho năm tới.  

Cùng những con số trong 3 hoạt động trên, tổ chức X sở hữu tiền lưu chuyển trong năm là 250 tỷ. Sau lúc cùng 250 tỷ với lượng tiền đầu năm là 40 tỷ, tới cuối năm tổ chức X sở hữu 290 tỷ. 

Tương tự, dòng tiền và tương đương tiền trên báo cáo của một doanh nghiệp thể hiện lượng tiền nó đang sở hữu tại thời khắc làm báo cáo là bao nhiêu. 

Kết luận

Tương tự, DNSE đã cung ứng cho bạn những tri thức hữu ích về báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì. Mong rằng những tri thức trên sẽ giúp bạn thêm vững vàng trong những quyết định đầu tư. Hãy theo dõi DNSE để cập nhật thêm nhiều tri thức có ích nữa nhé. 

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo