Tài khoản kế toán là gì? Tóm tắt sơ đồ chữ T các tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán là gì? Tóm tắt sơ đồ chữ T các tài khoản kế toán

Ngày 13/01/2022 - NTB.Liên

Lúc khởi đầu làm kế toán, mỗi kế toán viên đều được xúc tiếp với khái niệm tài khoản kế toán và cách hạch toán theo phương pháp tài khoản kế toán. Trên thực tế, nếu ko với tài khoản kế toán, chúng ta vẫn thực hiện được việc hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, hạch toán như thế sẽ rất dông dài và tốn thời kì. Vì vậy trong bài viết dưới đây, phần mềm kế toán 1A sẽ cùng những bạn hệ thống lại khái niệm tài khoản kế toán và kết cấu sơ đồ chữ T của những tài khoản kế toán để với thể định khoản được nhanh chóng hơn.

Khái niệm tài khoản kế toán

Để hiểu được khái niệm tài khoản kế toán, trước hết cần hiểu khái niệm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh (hay gọi tắt là nghiệp vụ) là những hoạt động liên quan tới quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ: Chuyển khoản tiền từ tài khoản nhà băng tới nhà phân phối để tìm hàng hóa là Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Tài khoản kế toán là phương tiện giúp kế toán phản ánh những nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Ví dụ: Với đối tượng kế toán Tiền mặt – kế toán sẽ sử dụng Tài khoản 111 để phản ánh những nghiệp vụ liên quan tới thu rót vốn mặt trong doanh nghiệp.

Nội dung của phương pháp tài khoản kế toán

Thông thường trên sổ sách kế toán, nếu chúng ta ghi đầy đủ tên cho từng đối tượng kế toán thì báo cáo sẽ rất dài. Do vậy để thực hiện hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ngắn gọn và nhanh hơn, chúng ta sẽ sử dụng những số hiệu tài khoản để mã hóa cho những đối tượng kế toán riêng biệt.

Phương pháp tài khoản kế toán là phương pháp đặc thù của hạch toán kế toán. Biểu hiện của phương pháp tài khoản kế toán là những tài khoản kế toán và cách ghi chép phản ánh nghiệp vụ phát sinh trên tài khoản kế toán.

Article post on: nongdanmo.com

Những đối tượng hạch toán kế toán bao gồm: tài sản, tài chính, doanh thu, mức giá. Mỗi đối tượng kế toán cụ thể với nội dung kinh tế riêng, với đặc điểm vận động riêng biệt. Vì vậy, tài khoản kế toán cũng sẽ được mở theo từng đối tượng kế toán tương ứng.

Phương pháp phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào tài khoản kế toán phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng và nội dung nghiệp vụ kinh tế. Thông qua phương pháp tài khoản, những nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được sắp xếp, phân loại theo từng đối tượng hạch toán kế toán, từng loại hoạt động kinh doanh nhằm tạo điều kiện cho việc hệ thống hóa và tổng hợp thông tin được thuận lợi hơn.

Tài khoản kế toán phân phối thông tin cho nhà quản lý về tình hình biến động tăng, giảm và hiện với của từng đối tượng hạch toán kế toán trong mối quan hệ với những đối tượng khác.

Source: nongdanmo.com

Kết cấu chung của tài khoản kế toán

Tuỳ theo mức độ phản ánh của số liệu hạch toán kế toán và dựa vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà kế toán thực hiện phân cấp tài khoản kế toán thành những cấp độ khác nhau: Tài khoản cấp I, tài khoản cấp II, …

Trong đó:

 • TK cấp I – là TK bao gồm 3 chữ số.
 • TK cấp II – là TK bao gồm 3 chữ số ở TK cấp I và Một chữ số cuối = 4 chữ số
 • TK cấp III – là TK bao gồm 4 chữ số ở TK cấp II và Một chữ số cuối = 5 chữ số

Xét về sự vận động của những đối tượng kế toán thì bất kỳ đối tượng nào cũng vận động theo hai mặt đối lập nhau, ví dụ như: Sự vận động của tiền mặt là thu và chi; Sự vận động của nợ phải trả là phát sinh khoản nợ và đã trả nợ, … Vì vậy, để với thể phản ánh thường xuyên, liên tục, với hệ thống sự vận động của những đối tượng kế toán, kết cấu của tài khoản kế toán sẽ gồm hai phần chủ yếu gọi là bên Nợ (bên trái) và bên Sở hữu (bên phải).

Via @: nongdanmo.com

TÊN TÀI KHOẢN
NỢ

Mỗi loại tài khoản sẽ với những quy tắc ghi Nợ - Sở hữu khác nhau.

Tài khoản tài sản – loại 1, 2, 6, 8

 • Phát sinh Tăng ghi bên Nợ.
 • Phát sinh Giảm ghi bên Sở hữu.
 • Số dư đầu kỳ (SDĐK) và số dư cuối kỳ (SDCK) của tài khoản loại 1, Hai nằm bên Nợ.
 • Tài khoản loại 6, 8 ko với số dư.

Tài khoản tài chính – loại 3, 4, 5, 7

 • Phát sinh Tăng ghi bên Sở hữu.
 • Phát sinh Giảm ghi bên Nợ.
 • Số dư đầu kỳ (SDĐK) và số dư cuối kỳ (SDCK) của tài khoản loại 3, 4 nằm bên Sở hữu.
 • Tài khoản loại 5, 7 ko với số dư.

Tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh – loại 9

Tài khoản 911 tiêu dùng để xác định và phản ánh kết quả kinh doanh và một số hoạt động khác của doanh nghiệp. Đây là tài khoản trung gian, kết chuyển từ những tài khoản từ loại 5 tới loại 8 vào loại 9 để xác định lãi lỗ và đóng thuế TNDN.

Kỳ vọng bài viết đã giúp bạn hệ thống lại những tri thức liên quan tới tài khoản kế toán. Phần mềm kế toán 1A đã với đầy đủ bộ hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 và Thông tư 133. Ngoài ra, phần mềm cũng với tính năng tự động định khoản, vì vậy bạn cũng ko cần phải nhớ nhiều về số hiệu tài khoản cũng như kết cấu và sự vận động của những tài khoản kế toán. Bạn với thể liên hệ với phần mềm kế toán 1A theo số điện thoại 028 3848 9975 để download phần mềm kế toán và được tư vấn cụ thể hơn nhé!

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo