Toán lớp 4 chia cho số có hai chữ số – Mẹo hay cần nhớ

Toán lớp 4 chia cho số có hai chữ số – Mẹo hay cần nhớ

Toán lớp 4 chia cho số mang hai chữ số là bài học tương đối hay và khá phức tạp với những em. Bài viết dưới đây Baiontap sẽ hướng dẫn những em làm bài phép chia cho số mang hai chữ số thật hiệu quả và trọng tâm nhé!

1. Ôn tập cấu tạo về số

a) Số tự nhiên

Những chữ số:  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,… là những Lúc viết Một số tự nhiên ta sử dụng mười chữ số trên. Chữ số trước tiên kể từ bên trái của Một số tự nhiên thì phải khác 0.

 • Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất
 • Ko mang số tự nhiên to nhất
 • Hai số tự nhiên liên tục (đứng liền nhau) hơn kém nhau Một đơn vị
 • Giữa hai số tự nhiên liên tục ko mang số tự nhiên nào cả.
 •  Số tự nhiên mang chữ số hàng đơn vị là 0, 2, 4, 6 hoặc 8 gọi là những số chẵn (những số chẵn thì chia hết cho 2).
 • Những số tự nhiên mang chữ số hàng đơn vị là 1, 3, 5, 7 hoặc 9 gọi là những số lẻ (những số lẻ này ko chia hết cho 2).
 • Hai số chẵn (hoặc lẻ) liên tục nhau thì hơn kém nhau Hai đơn vị.

Những số tự nhiên mang Một chữ số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Những số tự nhiên mang Hai chữ số là: 10, 11, 12., ., 97, 98, 99.

Những số tự nhiên mang 3 chữ số là: 100, 101, 102, …, 998, 999. v.v…

b) Cấu tạo của số

–  Phân tích cấu tạo của một số tự nhiên:

 • ab = a x 10 + b

Ví dụ: 16= 10 + 6 hay 16 gồm Một chục + 6 đơn vị

 • abc = a x 100 + b x 10 + c = ab x 10 + c

Ví dụ: 265 = 200 + 70 + 5 hay 265 gồm Hai trăm + 7 chục + 5 đơn vị hoặc 26 chục và 5 đơn vị

 • abcd = a x 1000 + b x 100 + c x 10 + d = abc x 10 + d = ab x 100 + cd

Ví dụ: 1285 = 1000 + 200 + 80 + 5 hay 1285 gồm Một nghìn, Hai trăm, 8 chục và 5 đơn vị hoặc 128 chục và 5 đơn vị

2. Hướng dẫn thực hiện bài toán chia cho số mang hai chữ số

Số Lớp nghìn Lớp đơn vị
Hàng trăm nghìn Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị
250 2 5 0
3450 3 4 5 0
546701 5 4 6 7 0 1
 • Hàng đơn trăm, hàng chục và hàng đơn vị  sẽ hợp thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn và hàng nghìn hợp thành lớp nghìn

2.Một Ví dụ 1-  Phép chia mang số dư

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái qua phải. Số chia là số mang Hai chữ số nên cần xem thử hai số trước tiên từ trái qua phải ở số bị chia mang to hơn số chia hay ko. Nếu ko, sẽ tiến hành lấy thêm Một đơn vị từ trái sang phải sẽ trở thành hàng trăm để chia cho số hàng chục ở số chia.

Ứng dụng 3 bước: phép chia – nhân – trừ:

 • 101 chia 43 được 2, viết 2

Hai nhân 43 được 86, 101 trừ 86 được 15, viết 15

 • Hạ 0 được 150, 150 chia 43 được 3, viết 3

3 nhân 43 được 129, 150 trừ 129 bằng 21 , viết 21

 • Hạ 5 được 215, 215 chia 43 bằng 5, viết 5

5 nhân 43 bằng 215, 215 trừ 215 bằng 0

Vậy 10105 : 43 = 235, phép chia này là phép chia hết.

2.Hai Ví dụ 2-  Phép chia mang số dư

Em tiếp tục thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái qua phải.

Ứng dụng 3 bước: phép chia – nhân – trừ. Vì ở bài toán này, hai chữ số hàng chục ở số bị chia ko thể chia hết cho 35 (vì 26 <35). Cho nên, ta sẽ sử dụng ba chữ số từ trái sang phải để chia cho 35 (263:35)

 •  263 chia 35 được 7, viết 7

7 nhân 35 được 243, 263  trừ 243  bằng 18. 

 • Hạ 4  xuống được 184 chia 35  được 5, viết 5

5 nhân 35 được 175, 184 trừ 175 được 9

 • Hạ 5  được 95 chia 35 được 2, viết 2

Hai nhân 35 được 70, 95 trừ 70 được 25

Vậy 26345 : 35 = 752  dư 25

2.3 Nhận xét về phép chia cho số mang Hai chữ số

 • Phép chia hết là phép chia mang số dư bằng 0
 • Phép chia mang dư là phép chia mang số dư khác 0, và ko thể chia tiếp cho số chia
 • Phép chia nếu mang số dư thì số dư luôn phải nhỏ hơn số chia

3. Bài tập phép chia vận dụng (mang lời giải và đáp số)

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 362 : 20

Article post on: nongdanmo.com

b) 5250 : 30

Bài 2 Tính trị giá của biểu thức

a) 3628 x 24 – 46372

b) 22776 : 78 x 25

Bài 3 Một trang trại gà mỗi ngày mang gà đẻ được 6000 trứng chia thành những tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi tổng cùng mang bao nhiêu tá trứng?

3.2. Bài giải

Bài 1: 

a)

36 chia 20 được 1, viết 1

Một nhân 20 được 20, 36 trừ 20 được 16

Hạ Hai được 162, 162 chia 20  bằng 8, viết 8

8 nhân 20 được 160, 162 trừ 160 bằng 2

Vậy 362 : 20 = 18 dư 2

b)

Source: nongdanmo.com

52 chia 30 bằng 1, viết 1

 Một nhân 30 được 30, 52 trừ 30 bằng 22

Hạ 5 được 225, 225 chia 30 bằng 7, viết 7

 7 nhân 30 được 210, 225 trừ 210 bằng 15

Hạ 0 được 150, 150 chia 30 bằng 5

5 nhân 30 được 150, 150 trừ 150 bằng 0

Vậy  : 5250:30 là phép chia hết

Bài 2: 

Những em thực hiện biểu thức theo quy tắc ưu tiên, đó là: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

Nếu biểu thức chỉ mang phép nhân, chia thì thực hiện thứ tự từ trái qua phải như sau:

a) 3628 x 24 – 46372 = (3628 x 24) – 46372 = 87072 – 46372 = 40700

Via @: nongdanmo.com

b) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

Bài 3:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

6000 : 12 = 500 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 500 tá trứng

4. Bài tập tự luyện mang đáp án

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 3075 : 23

b) 128475 : 26

c) 8284 : 30

Bài 2: Tìm y biết

a) 4578 : y = 54

b) 50496 : y = 48

Bài 4: Vườn cây ăn quả nhà Bác bỏ Lan mang 3640 cây ăn quả những loại được trồng vào 14 hàng. Hỏi mỗi hàng mang bao nhiêu cây ăn quả?

4.Hai Bài giải

Bài 1: 

a) 133 dư 6

b) 4941 dư 3

c) 276 dư 1

Bài 2:

a) 85

b) 1052

Bài 3: Đáp án: 260 cây ăn quả

Tương tự, qua bài viết ở trên, Baiontap đã hướng dẫn chi tiết những em học và làm bài tập vận dụng về toán lớp 4 chia cho số mang hai chữ số chi tiết nhất.

Chúc những em học tốt!

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo