Các nguyên tô nhóm B trong bảng tuần hoàn là 

Các nguyên tô nhóm B trong bảng tuần hoàn là 

Nghi vấn này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho 7.8g kali tác dụng vừa đủ với O2 thu được m gam oxit. Trị giá của m là 
 • Số nhân tố trong chu kỳ 3 và 5 là: 
 • Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử một nhân tố là 13, hóa trị cao nhất của nhân tố với oxi là. 
 • Cho 4,6gam một kim loại kiềm R tác dụng hoàn toàn với nước thu được 2,24 lit khí H2 (đktc). Xác định R. 
 • Những nguyên tô nhóm B trong bảng tuần hoàn là 
 • Yếu tố M thuộc nhóm VIA. Trong oxit cao nhất M chiếm 40% khối lượng. Công thức oxit đó là: 
 • M là nhân tố nhóm IA, oxit của nó sở hữu công thức là: 
 • Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 
 • Sắp xếp những bazơ: Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)Hai theo độ mạnh tăng dần 
 • Cho : ({}_{20}Ca,{}_{12}Mg,{}_{13}Al,{}_{14}Si,{}_{15}P)  . Thứ tự tính kim loại tăng dần là: 
 • Cấu hình e của A thuộc chu kỳ 4, sở hữu Hai electron hóa trị là: 
 • Cho dãy nhân tố nhóm VA: N – P – As – Sb – Bi. Nguyên tử của nhân tố sở hữu bán kính nhỏ nhất là: 
 • Trong bảng tuần hoàn những nhân tố hóa học sở hữu số chu kì nhỏ là 
 • Mệnh đề nào sau đây sai ? Trong một chu kỳ theo chiều tăng dần của số hiệu nguyên tử Z 
 • X và Y là Hai nhân tố liên tục nhau trong một chu kì. Biết tổng số proton của X và Y là 31.
 • Độ âm điện của dãy nhân tố trong chu kì 3 : ({}_{11}Na{,_{13}}Al{,_{15}}P{,_{17}}Cl)  biến đổi như sau: 
 • Cấu hình e của (_{19}^{39}K) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Vậy kết luận nào sau đây sai? 
 • Cho dãy nhân tố nhóm IA: Li – Na – K – Rb – Cs. Theo chiều điện tích hạt nhân tăng, tính kim loại: 
 • Yếu tố R sở hữu công thức oxit cao nhất là R2O5. Vậy công thức hợp chất khí với hiđro là: 
 • Những ngtử liên kết với nhau tạo thành phân tử để : 
 • Trong những phản ứng hóa học , nguyên tử kim loại sở hữu xu thế : 
 • Trong những phản ứng hóa học , nguyên tử Na ko hình thành được : 
 • Trong phản ứng : 2Na + Cl2 → 2NaCl , sở hữu sự hình thành : 
 • Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi : 
 • Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do : 
 • Chọn phát biểu sai về ion : 
 • Trong liên kết CHT , cặp electron lệch về phía ngtử sở hữu độ âm điện nhỏ hơn.
 • Chọn phát biểu đúng nhất : liên kết CHT là liên kết : 
 • Chọn phát biểu đúng nhất : liên kết CHT là liên kết giữa những phi kim với nhau.
 • Chỉ ra phát biểu sai về phân tử CO2 : 
 • Cho 2g hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tục và thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch H2SO4 rồi cô cạn, thu đ
 • Những nhân tố Li (Z=3), Na (Z=11), K (Z=19), Be (Z=4) được sắp xếp theo chiều tính kim loại yếu dần theo dãy nào trong những dã
 • R+ và X- đều sở hữu cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p6. Vậy R, X là: 
 • Xác định vị trí trong bảng HTTH của nhân tố sở hữu số hiệu nguyên tử Z=11? 
 • Hoà tan 0,45g một kim loại M trong dung dịch HCl rồi cô cạn thì được 2,225g muối khan. Vậy M là 
 • Yếu tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIB. Cấu hình e nguyên tử của nhân tố X là: 
 • Nguyên tử của nhân tố ở chu kỳ 3, nhóm IV A sở hữu số hiệu nguyên tử là 
 • Cho nguyên tử lưu huỳnh ở ô thứ 16 . Cấu hình electron của S2- là: 
 • Những nhân tố xếp ở chu kỳ 6 sở hữu số lớp electron trong nguyên tử là 
 •  Trong những nhóm chất sau đây, nhóm nào chỉ gồm những hợp chất cùng hóa trị: 

Article post on: nongdanmo.com

Source: nongdanmo.com

Via @: nongdanmo.com

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo