Hướng dẫn cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối

Hướng dẫn cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối

Lưu đồ thuật toán (flowchart) là gì


Lưu đồ thuật toán là phương tiện sử dụng để trình diễn thuật toán, mô tả nhập (input), dữ liệu xuất (output) và luồng xữ lý thông qua những ký hiệu hình học. Phương tiện này rất thích hợp để bạn học cách tư duy phân tích bài toán.

Những ký hiệu

Để vẽ lưu đồ thuật toán, bạn cần nhớ và tuân thủ những ký hiệu sau đây:

Lưu đồ thuật toán được duyệt lưu đồ thuật toán theo trình tự sau:

  • Duyệt từ trên xuống.
  • Duyệt từ trái sang phải.

Để cho dễ hình dung, chúng ta sẽ tìm hiểu những bài toàn sau:

Bài 1: Cho số nguyên n. Hãy tính trị giá tuyệt đối của n.

  • Đầu vào: một số nguyên n.
  • Đầu ra: trị giá tuyệt đối của số nguyên n.

Thực chất của bài toán này là bạn cần rà soát số nguyên n sở hữu nhỏ hơn 0 hay ko. Nếu nhỏ hơn 0 thì bạn nhân trị giá của n cho -Một để chuyển thành số nguyên dương. Còn nếu n to hơn 0 thì bạn ko cần làm gì cả. Sau rốt thì bạn in trị giá của n ra, đó cũng chính là trị giá tuyệt đối mà bạn cần.

Bài 2: Giải và biện luận phương trình hàng đầu: ax + b = 0

  • Đầu vào: hai số nguyên a và b.
  • Đầu ra: nghiệm của phương trình.

Bài 3. Vẽ lưu đồ (flowcharts) cho thuật toán nhập vào độ C (Celsius) và chuyển sang độ F (Fahrenheit). Biết rằng C/5 = (F-32)/9.

Phân tích: Nhập (Input) vào độ C; Xử lý (Process) là F = C * 1.8 + 32; Hiển thị (Output) độ F

Article post on: nongdanmo.com

Bài 4. Vẽ lưu đồ cho thuật toán nhập vào điểm toán, điểm lý và điểm hoá. Sau đó tính tổng điểm, điểm trung bình và hiển thị kết quả.

Phân tích:

Nhập vào điểm toán, điểm lý và điểm hóa; Xử lý là tính điểm tổng và điểm trung bình cùng; Hiển thị điểm tổng và điểm trung bình cùng.

Source: nongdanmo.com

Bài 5. Vẽ lưu đồ cho thuật toán tính chu vi, diện tích hình tròn. Hiển thị chu vi và diện tích sau lúc tính.

Phân tích:

Nhập vào bán kính r; Xử lý là tính chu vi = 2*PI*r, diện tích = PI*r*r; Hiển thị chu vi và diện tích

Via @: nongdanmo.com

Bài 6. Vẽ lưu đồ cho thuật toán tìm số to nhất trong 3 số a, b và c.

Phân tích:

Nhập vào 3 số thực; Xử lý tìm số to nhất bằng cách so sánh; Hiển thị số to nhất

Phương tiện vẽ lưu đồ thuật toán (flowchart)


Để vẽ lưu đồ thuật toán thì bạn sở hữu thể sử dụng bất kỳ phần mềm nào sở hữu khả năng vẽ. Hoặc thuần tuý hơn là sử dụng Word, PowerPoint cũng được. Tuy nhiên để cho thuận tiện thì mình đề nghị 02 phần mềm sau đây:

  • Microsoft Visio: đây là phần mềm tương trợ vẽ kỹ thuật khá đa năng của Microsoft. Bạn sở hữu thể sử dụng phần mềm này để vẽ những dạng sơ đồ (bao gồm cả flowchart). Nhưng lưu ý là phần mềm này chỉ tương trợ bạn vẽ thôi, ko tương trợ “chạy” thử trên sơ đồ bạn nhé.
  • Crocodile Clips ICT: đây là cũng là phần mềm tương trợ việc vẽ sơ đồ và nhiều mẫu khác nữa. Điểm hay của phần mềm này là cho phép bạn “chạy” thử từng bước trên sơ đồ. Nhờ đó mà bạn sẽ nắm được cách hoạt động của sơ đồ thuận tiện hơn. Do đó mình đề xuất sử dụng phần mềm này để xây dựng sơ đồ trong quá trình học.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo