Các mẫu biên lai thu tiền học phí

Các mẫu biên lai thu tiền học phí

Bạn đang tìm kiếm những mẫu biên lai thu học phí file word tiện dụng chỉnh sửa 2021? Hôm nay Taingay đã tổng hợp những mẫu biên lai thu phí cực chuẩn và giỏi cho những bạn sử dụng bằng cách in viết tay hoặc trên máy tính in ra.

 • Công dụng biên lại thu tiền học phí
 • Đặc điểm của những biên lai thu tiền học phí 2019
 • Download Mẫu biên lai thu tiền học phí
 • Đơn vị Biên Lai Thu Học Phí giá rẻ tại tphcm
 • 1. Biên lai thu phí, lệ phí (03 liên)
 • 2. Biên lai thu phí, lệ phí mệnh giá 15.000 đ
 • 3. Biên lai thu phí, lệ phí mệnh giá 30.000đ
 • 4. Biên lai thu phí, lệ phí mệnh giá 70.000 đ

Công dụng biên lại thu tiền học phí

Hiện nay, mẫu biên lai thu tiền học phí trong những trường học thuộc những tổ chức giao dục và huấn luyện. Đặc thù là trong khâu thu học phí học trò. Thì biên lai thu học phí là rất quan yếu. Nó giúp công việc quản lý thu chi được tổ chức một cách bài bản hơn. Hoặc những thông tin được tương tác tiện dụng và rõ ràng hơn. Qua đó giúp lưu trữ và kiểm soát thông tin nhanh chóng.

Sử dụng những biên lai thu học phí là rất quan yếu trong quá trình biên nhận tiền của hai bên học trò hoặc phụ huynh và thầy giáo. Mẫu giấy biên lai thu phí là chứng cứ xác nhận những bạn học trò, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ trả tiền tiền học phí cho trung tâm, trường học.

Đặc điểm của những biên lai thu tiền học phí 2019

 • Mẫu biên lai thu tiền là mẫu được sử dụng phổ biến nhất hiên nay. Chúng được sử dụng ở những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc thù là tại những trường học, trung tâm huấn luyện hay những tổ chức giao dục
 • Biên lai thu tiền học phí được sử dụng trong những trường hợp như người nộp tiền tới nộp ở những trung tâm huấn luyện, trường học hoặc cơ quan tổ chức giáo dục.
 • Biên lai thu học phí là một văn bản rất quan yếu. Qua đó xác nhận việc đóng tiền học phí của những em học trò – sinh viên. Đồng thời, biên lai thu học phí cũng đóng vai trò là chứng cứ. Để xác nhận người nộp tiền đã đóng tiền cho trung tâm, trường học hay doanh nghiệp (đơn vị thu tiền). Vì thế, Những mẫu biên lai thu học phí cần phải sử dụng hợp lý. Và dựa vào từng trường hợp chúng ta sử dụng những mẫu biên lai cho thích hợp.

Download Mẫu biên lai thu tiền học phí

Biên lai thu tiền học phí nó được lập ra sử dụng để ghi chép về việc thu tiền học phí. Mẫu phiếu thu học phí trung tâm cũng nêu ghi rõ thông tin về người nộp, số tiền nộp… Sau đây là một số mẫu biên lai thu học phí bạn nên tham khảo.

Mẫu biên lai thu tiền học phí chuẩn 2021

Link download mẫu biên lai thu tiền học phí PDF viết tay (tải bên dưới)

Link download mẫu biên lai thu tiền học phí file word (tải bên dưới)


Trên đây là vài biên lai thu học phí được sử dụng nhiều nhất. Những bạn đã chọn mẫu thu học phí thích hợp với nhu cầu của bạn chưa nào? Kỳ vọng những bạn sẽ sử dụng, vận dụng thành công những giấy thu học phí mang sẵn phí trên. Chúc bạn may mắn!


--- Cập nhật: 23-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Mẫu biên lai thu học phí file word dễ chỉnh sửa từ website taingay.net cho từ khoá biên lai thu tiền học phí.

Bạn đang tìm kiếm những mẫu biên lai thu học phí file word tiện dụng chỉnh sửa 2021? Hôm nay Taingay đã tổng hợp những mẫu biên lai thu phí cực chuẩn và giỏi cho những bạn sử dụng bằng cách in viết tay hoặc trên máy tính in ra.

Công dụng biên lại thu tiền học phí

Hiện nay, mẫu biên lai thu tiền học phí trong những trường học thuộc những tổ chức giao dục và huấn luyện. Đặc thù là trong khâu thu học phí học trò. Thì biên lai thu học phí là rất quan yếu. Nó giúp công việc quản lý thu chi được tổ chức một cách bài bản hơn. Hoặc những thông tin được tương tác tiện dụng và rõ ràng hơn. Qua đó giúp lưu trữ và kiểm soát thông tin nhanh chóng.

Sử dụng những biên lai thu học phí là rất quan yếu trong quá trình biên nhận tiền tài hai bên học trò hoặc phụ huynh và thầy giáo. Mẫu giấy biên lai thu phí là chứng cứ xác nhận những bạn học trò, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ trả tiền tiền học phí cho trung tâm, trường học.

Đặc điểm của những biên lai thu tiền học phí 2019

 • Mẫu biên lai thu tiền là mẫu được sử dụng phổ biến nhất hiên nay. Chúng được sử dụng ở những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc thù là tại những trường học, trung tâm huấn luyện hay những tổ chức giao dục
 • Biên lai thu tiền học phí được sử dụng trong những trường hợp như người nộp tiền tới nộp ở những trung tâm huấn luyện, trường học hoặc cơ quan tổ chức giáo dục.
 • Biên lai thu học phí là một văn bản rất quan yếu. Qua đó xác nhận việc đóng tiền học phí của những em học trò – sinh viên. Đồng thời, biên lai thu học phí cũng đóng vai trò là chứng cứ. Để xác nhận người nộp tiền đã đóng tiền cho trung tâm, trường học hay doanh nghiệp (đơn vị thu tiền). Vì thế, Những mẫu biên lai thu học phí cần phải sử dụng hợp lý. Và dựa vào từng trường hợp chúng ta sử dụng những mẫu biên lai cho thích hợp.

Download Mẫu biên lai thu tiền học phí

Biên lai thu tiền học phí nó được lập ra sử dụng để ghi chép về việc thu tiền học phí. Mẫu phiếu thu học phí trung tâm cũng nêu ghi rõ thông tin về người nộp, số tiền nộp… Sau đây là một số mẫu biên lai thu học phí bạn nên tham khảo.

Mẫu biên lai thu tiền theo TT200

Mẫu biên lai thu tiền học phí chuẩn 2021

Biên lai thu học phí chuẩn nhất

Link download mẫu biên lai thu tiền học phí PDF viết tay (tải bên dưới)

Link download mẫu biên lai thu tiền học phí file word (tải bên dưới)


Trên đây là vài biên lai thu học phí được sử dụng nhiều nhất. Những bạn đã chọn mẫu thu học phí thích hợp với nhu cầu của bạn chưa nào? Kỳ vọng những bạn sẽ sử dụng, vận dụng thành công những giấy thu học phí mang sẵn phí trên. Chúc bạn may mắn!


--- Cập nhật: 23-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Cách làm biên lai thu tiền học phí từ website ihoctot.com cho từ khoá biên lai thu tiền học phí.

Article post on: nongdanmo.com

Mẫu Biên lai thu tiền 06-TT theo Thông tư 133 và 200

Hướng dẫn cách lập Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 và 200 - Mẫu 06-TT, Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc tư nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp trả tiền với cơ quan hoặc lưu quỹ.

I. Mẫu Biên lai thu tiền:
 

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng
Liên hệ: ………………
Mẫu số 06 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 
BIÊN LAI THU TIỀN
Ngày…. tháng….. năm….

Quyển số:….….….….

Số:….….….……….

Họ và tên người nộp:........................................................................................
Liên hệ:................................................................................................................
Nội dung thu:..........................................................................................
Số tiền thu: ….….….….….….….…. (Viết bằng chữ):....................................
....................................................................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền

(Ký, họ tên)

 

Tải mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 133:

Tải mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 200:

Source: nongdanmo.com

 
Nếu bạn ko tải về được thì mang thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail:  (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập BIÊN LAI THU TIỀN

1. Mục đích:
- Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc tư nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp trả tiền với cơ quan hoặc lưu quỹ.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, liên hệ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong Một quyển.
Ghi rõ họ tên, liên hệ của người nộp tiền.
- Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.
- Dòng “Số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD...

Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc khởi đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.

Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết một lần).

Sau lúc thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu Một liên, còn liên Hai ủy quyền người nộp tiền giữ.

Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp nhà băng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.

Via @: nongdanmo.com

Biên lai thu tiền vận dụng trong những trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí... và những trường hợp khách hàng nộp séc trả tiền với những khoản nợ.

Đơn vị:………..                                                                                                         Mẫu số: C40b- NCL
Liên hệ:……….                                                                           Ban hành theo QĐ số: 12/ 2001/QĐ-BTC

                                                                                          ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BIÊN LAI THU TIỀN
(Sử dụng cho nhà trường, những trung tâm để thu học phí,
phí và những khoản đóng góp của học trò)
Ngày …..Tháng …..Năm 200 ….. Quyển số :…………
Số :………..

– Họ, tên học trò:……………………………………………………………………………………………………
– Liên hệ:………………………………………………. Lớp…………. Khoa………….. Khoá…………………..
– Nội dung thu, trong đó:
+ Học phí……………………………………………………………………………………………………………….
+ Phí tuyển sinh:……………………………………………………………………………………………………..
+ Phí thi:………………………………………………………………………………………………………………
+ Tiền đóng góp xây dựng trường lớp……………………………. …………………………………………….
+……………………………………………………………………………………………………………………….
– Tổng số tiền thu………………….. (Viết bằng chữ)……………………………………………………………

Người nộp tiền                                                                                                           Người thu tiền
(Ký, họ tên)                                                                                                                (Ký, họ tên)

—————————————————————————————————————

Đơn vị:………….                                                                                                 Mẫu số: C38-NCL
Phòng ban:………                                                                     Ban hành theo QĐ số 12/2001/QĐ-BTC

                                                                                      ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

GIẤYTHANH TOÁN TIỀN GIẢNG 
CHO GIÁO VIÊN KIÊM CHỨC
Ngày… Tháng…Năm 200…

– Họ và tên thầy giáo………………………………………………………………………………………………….
– Môn giảng:…………………………………… ……………………………………………………………………….
Những khoản tiền nhà trường phải trả tiền cho thầy giáo:
+ Tiền giảng ……………………………………………………………………………………………………………..
+ ……………………………………………………………………………………………………………………………
+ ……………………………………………………………………………………………………………………………
Cùng số tiền trả tiền: …………………………………………………………………………………………….
– Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………. ……………………………………………….

                                                                                                                                           Ngày… Tháng… Năm 200…

                                                                                                                                             Người đề nghị trả tiền

                                                                                                                                                            (Ký, họ tên)

—————————————————————————————————————

Liên hệ đặt in:

Chi nhánh nhận đặt in hóa đơn:

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo