Mẫu biên bản xác nhận công nợ chi tiết năm 2023

Mẫu biên bản xác nhận công nợ chi tiết năm 2023

Để đem tới cho Quý độc giả những thông tin hữu ích về Mẫu biên bản xác nhận công nợ, chúng tôi thực hiện bài viết này. Mời Quý vị theo dõi nội dung:

Mẫu biên bản xác nhận công nợ là gì?

Mẫu biên bản xác nhận công nợ là mẫu văn bản nhằm xác nhận, ghi nhận lại số công nợ. Trong hoạt động của doanh nghiệp, công nợ được hiểu là những khoản tiền chưa trả tiền phát sinh từ hoạt động sắm bán sản phẩm, hàng hóa, nhà sản xuất giữa doanh nghiệp với những đối tác.

Với thể chia công nợ trong doanh nghiệp thành 02 loại:

– Công nợ phải thu: bao gồm tiền bán sản phẩm, hàng hóa, phân phối nhà sản xuất cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền;

– Công nợ phải trả: bao gồm khoản phải trả cho nhà phân phối về vật tư, phương tiện dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, nhà sản xuất…mà doanh nghiệp chưa trả tiền tiền.

Trong đời sống xã hội, công nợ được hiểu là những khoản vay, mượn những bên chưa trả tiền với nhau.

Lúc nào soạn biên bản xác nhận công nợ?

Lúc cần xác nhận lại chuẩn xác những khoản nợ giữa doanh nghiệp với những đối tác, giữa tư nhân với tư nhân thì 02 bên lập Biên bản xác nhận công nợ sau lúc đối chiếu những khoản nợ với nhau.

Nội dung biên bản xác nhận công nợ

Mẫu biên bản xác nhận công nợ thường mang những nội dung cơ bản như sau:

– Phần mở đâu:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

+ Tên văn bản: BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

+ Căn cứ lập biên bản xác nhận công nợ (biên bản giao nhận hàng hóa; thỏa thuận giữa những bên;…)

– Phần nội dung:

+ Địa điểm, ngày, tháng, năm lập biên bản

+ Thông tin những bên mang nợ, cho nợ (tên, liên hệ, mã số doanh nghiệp (nếu là tư nhân), số giấy tờ chứng minh nhân thân (CMND, CCCS, Hộ chiếu),…)

+ Xác nhận số nợ, đi kèm giấy tờ, chứng từ,….

+ Những nội dung, thỏa thuận khác trong trường hợp cụ thể

– Phần kết thúc:

+ Xác nhận số biên bản, trị giá biên bản được lập

+ Những bên ký, ghi rõ họ tên

Tham khảo Mẫu biên bản xác nhận công nợ

Quý vị mang thể tham khảo một số Mẫu biên bản xác nhận công nợ dưới đây:

+ Mẫu biên bản xác nhận công nợ của đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;
– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20.., tại liên hệ ……………………..…., chúng tôi gồm mang:

BÊN A: Đơn vị …………………..

Liên hệ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

BÊN B: Đơn vị ……………………

Liên hệ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: ………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

Cùng nhau xác nhận về công nợ, cụ thể như sau:

Công nợ đầu kỳ: ………………. đồng (Theo Biên bản số …….. ngày ……. tháng …. năm ….)

Số phát sinh trong kỳ:………………

Số tiền bên A đã trả tiền: ……………………….. đồng

Tính tới ngày… tháng … năm … bên A còn nợ bên B số tiền là: ……………………..đồng (bằng chữ: …………….)

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên A

 

 

Bên B

 

Tải (Download) Mẫu biên bản xác nhận công nợ của đơn vị

 

+ Mẫu biên bản xác nhận công nợ của tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……….., chúng tôi gồm:

1. BÊN A: Ông……………………………………………

Số CMND:…..

Điện thoại:…

Email:…..

Chỗ ở hiện nay:….

2. BÊN B: Ông.…………………………………………

Số CMND:……………………….

Điện thoại:…………………………

Email:……………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………….

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1: Thỏa thuận xác nhận nợ:

Qua đối chiếu xác nhận, hai bên thống nhất xác nhận tính tới ngày … tháng… năm… Bên B nợ Bên A tổng số tiền là:………….VNĐ (bằng chữ:…………….), trong đó:

– Nợ gốc:……..…. VNĐ;

– Lãi: ……………… VNĐ.

Điều 2: Cam kết của Bên A:

– Bên A sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Bên B mang thể hoàn thành nghĩa vụ đã cam kết.

– Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ sau lúc Bên A thực hiện xong nghĩa vụ trả tiền như đã cam kết.

Điều 3: Cam kết của Bên B:

– Bên B cam kết trả tiền cả nợ gốc và lãi trước ngày… tháng… năm…

– Nếu Bên B chậm trả theo thỏa thuận thì sẽ chịu trách nhiệm đối với số tiền chậm trả tương ứng với mức lãi suất là …%/ngày.

Điều 4: Điều khoản chung:

– Biên bản này mang hiệu lực kể từ thời khắc kí kết.

– Biên bản được sao thành hai bản mang trị giá ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.
 

Bên A

Bên B

Tải (Download) Mẫu biên bản xác nhận công nợ của tư nhân

 

Lưu ý lúc soạn Mẫu biên bản xác nhận công nợ

– Biên bản xác nhận công nợ ko phải là một phần trong giấy vay nợ hay phụ lục của Hợp đồng kinh tế nhưng lại mang trị giá pháp lý tương đương. Đây là một căn cứ quan yếu để những bên thống nhất với nhau về khoản tiền nợ, thời kì trả nợ, lãi suất chậm trả và những vấn đề khác;

– Vì là Biên bản liên quan tới tiền và những nghĩa vụ của tư nhân, pháp nhân vì thế những thông tin của doanh nghiệp như mã số thuế, liên hệ, hay thông tin tư nhân như số chứng minh nhân dân phải được điền đầy đủ, chi tiết;

– Nên thỏa thuận cả về vấn đề thời hạn trả tiền (thay vì chỉ xác nhận số tiền còn nợ), lãi chậm trả, khắc phục lúc chậm trả…

– Người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu đầy đủ lên Biên bản đối với đơn vị; tư nhân thì phải ký tên hoặc điềm chỉ để đảm bảo trị giá pháp lý của Biên bản xác nhận công nợ.


--- Cập nhật: 09-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Mẫu giấy xác nhận thanh toán tiền mới từ website luatsu247.net cho từ khoá biên bản xác nhận trả tiền.

Giấy biên nhận tiền mang thể hiểu thuần tuý là một văn bản thể hiện việc giao tiền và nhận tiền giữa 02 bên, mang chữ ký xác nhận đầy đủ. Trong nhiều trường hợp giấy biên nhận tiền sẽ mang thêm nội dung người làm chứng để tăng độ tin cậy. Bài viết dưới đây của Trạng sư 247 sẽ gửi tới bạn mẫu giấy xác nhận trả tiền tiền mới nhất. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều hữu dụng tới độc giả

Giấy xác nhận trả tiền tiền.

Giấy xác nhận trả tiền tiền rất quan yếu trong việc xác nhận giao tiền sắm bán đất, tiền điện, tiền lương theo hợp đồng những bên đã ký kết. Nó nhằm đảm bảo cho quyền và lợi ích giữa những bên tham gia. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết cách thực hiện biểu mẫu này. Nội dung tiếp theo của bài viết sẽ gửi tới bạn mẫu giấy xác nhận trả tiền tiền.

Mẫu giấy xác nhận trả tiền tiền sắm nhà.

Mời bạn tham khảo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…… tại , Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): 

Ông/bà:……………….

Số chứng minh thư: ……….Ngày cấp:……. Nơi cấp:…………

Liên hệ:……………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………..

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): 

Ông (Bà):……………

Số chứng minh thư: ………..Ngày cấp:………. Nơi cấp:……….

Đại chỉ:………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………….

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số: được lập ngày…..tháng…..năm 20…. tại Ông/Bà:

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:………….. VNĐ (viết bằng chữ: ).

Kể từ lúc Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A mang toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết ko khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản mang trị giá pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết sắm và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………, ngày…tháng…năm…
BÊN GIAO TIỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NHẬN TIỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư: ………………..Ngày cấp: …….Nơi cấp:………………

Liên hệ:……………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền: (Viết bằng chữ: ) theo thỏa thuận .

Article post on: nongdanmo.com

……….., ngày…tháng…năm…
Người nhận tiền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận trả tiền tiền lương.

Giấy xác nhận lương là văn bản ghi lại, chứng thực của cơ quan, doanh nghiệp hoặc cấp mang thẩm quyền liên quan tới tiền lương, thưởng trong quá khứ mà người lao động, công chức, viên chức … (sau đây gọi chung là người lao động) được lợi theo quy định của pháp luật mà đơn vị hoặc tổ chức đã chi trả cho người lao động nói chung.

Thông thường việc xác nhận lương, thu nhập, chức danh … của người lao động nói chung là do nhu cầu của người lao động để họ sử dụng văn bản này vào những mục đích tư nhân của họ.

Ví dụ về một số mục đích sử dụng cơ bản:

+ Xác nhận lương, thu nhập để chứng minh nguồn trả nợ đối với khoản vay của nhà băng. Đây là một trong những mục đích thường gặp nhất, thường được sử dụng của mẫu này. Vì lúc vay vốn nhà băng (tổ chức tín dụng) thường yêu cầu chứng minh nguồn trả nợ. Thu nhập từ nguồn lương, thưởng, phụ cấp (nếu mang) là một trong những tài liệu chứng minh khả năng trả nợ của người vay (ở đây là người lao động).

+ Xác nhận lương để phục vụ hoạt động thuyên chuyển công việc giữa những cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp.

+ Và những mục đích xác nhận khác theo yêu cầu của người lao động.

Giấy xác nhận trả tiền tiền điện.

Mời bạn tham khảo mẫu xác nhận trả tiền tiền điện sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÓNG TIỀN ĐIỆN

Kính gửi: Điện lực ………………………………………………….

Họ & tên: …………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: …………………… Cấp ngày: ………………………..Nơi cấp:……………………

Liên hệ thường trú:…………………………………………………………………………………….

Liên hệ tạm trú: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại nhà riêng:………………………………………. Di động:…………………….

Tôi là chủ hợp động điện mang ký hiệu khách hàng:………………………………………

Hôm nay tôi làm đơn này xin Điện lực……………………………………….. xác nhận cho tôi theo nội dung đã đóng tiền điện như sau:

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
….. …… ……. ……. ……. ………..

Nay tôi viết đơn này kính mong Điện lực……………………………………………………. xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thực.

Tôi xin tâm thành cảm ơn. ………,

Ngày … Tháng … năm ……

Xác nhận của Điện lực
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận trả tiền tiền sắm đất.

Giấy biên nhận tiền sắm đất là văn bản thể hiện việc giao và nhận tiền giữa những bên tham gia sắm bán đất đai. Thông thường, biên nhận tiền sắm bán đất sẽ mang thêm đối tượng thứ 3 làm chứng để tăng tính tin cậy của giao dịch.

Mẫu giấy biên nhận sắm đất thường được sử dụng giúp đảm bảo về mặt pháp lý, tránh những tranh chấp, rối rắm mang thể xảy ra trong quá trình sắm bán nhà, đất.

Theo đó, mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc sắm đất là một loại biểu mẫu chuyên dụng để thực hiện giao dịch sắm bán đất đai.

Ngoài ra, nhiều người cũng băn khoăn mang phải công chứng giấy biên nhận để đảm bảo tính pháp lý hay ko? Căn cứ theo Điều 328, Bộ luật Dân sự năm 2015, giấy biên nhận tiền sắm đất ko buộc phải phải chứng thực, công chứng vì đây chỉ là thỏa thuận giữa những bên tham gia hợp đồng.

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

  • Facebook: www.facebook.com/luatsux
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
  • Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Nghi vấn thường gặp


--- Cập nhật: 19-03-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Biên bản đối chiếu và cách xác nhận công nợ phải thu, phải trả từ website lamketoan.vn cho từ khoá biên bản xác nhận trả tiền.

Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ – Đối với cơ thuế quan thuế, biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ là biên bản ko thể thiếu bởi vì đó là căn cứ để rà soát quá trình trả tiền (nhất là trả tiền qua nhà băng) mang thực hiện đúng quy định hay ko. Tiếp đó đối với doanh nghiệp thì biên bản đối chiếu này cũng rất cần thiết để kế toán rà soát, kiểm soát những khoản nợ của DN với nhà phân phối, với khách hàng mang thực hiện trả tiền đúng theo hợp đồng kinh tế đã ký kết ko. 

Biên bản đối chiếu và cách xác nhận công nợ phải thu, phải trả

1. Mẫu biên bản xác nhận công nợ 

Kế toán Việt Hưng san sẻ với những bạn mẫu biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ. Cụ thể:

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm 20xx tại trụ sở Đơn vị Kế toán Việt Hưng, chúng tôi gồm mang:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Liên hệ: Số Hai Ngỏng Hai Ngõ 84 đường Trần Quang quẻ Diệu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phường Hà Nội

MST: 0106145319

Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Cường                            Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0985.635.228                                 Fax: ………………………………..

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ X

Liên hệ: Số 276 Thị trấn Huế, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phường Hà Nội 

MST: 0103538546

Đại diện: Bà Cao Thị Lam                                           Chức vụ: ………………………………………

Điện thoại: 091.292.9959                                 Fax: ………………………………..

Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 01/01/20xx tới ngày 05/03/20xx, như sau:

I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ 100.000.000
3 Số phát sinh giảm trong kỳ 35.000.000
4 Số dư cuối kỳ 65.000.000

II – Giải trình chi tiết công nợ:

Hợp Đồng

số

Hóa đơn

số

Ngày hóa đơn Công nợ

Phát sinh

tăng

Đã trả tiền Ngày trả tiền Số còn phải trả tiền
01/hợp động/CN-ĐT 0000425 19/08/20XX 60.000.000 35.000.000 5/09/20XX 25.000.000
02/hợp động/CN-ĐT 0000536 29/09/20XX 40.000.000 0 40.000.000
Tổng Cùng 100.000.000 35.000.000 65.000.000

III. Kết luận: Tính tới ngày 05/03/20XX Đơn vị Kế Toán Việt Hưng còn phải trả tiền cho bên Đơn vị Cổ phần Đầu tư & Kỹ thuật X số tiền là: 65.000.000đ.

Biên bản này được lập thành 02 bản mang trị giá như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm hạ tầng cho việc trả tiền sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Đơn vị………….ko nhận được phản hồi từ Quý đơn vị thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 2. Mẫu biên bản bàn giao công nợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Source: nongdanmo.com

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG NỢ

Hôm nay, …..giờ….. ngày … tháng … năm …., tại liên hệ …………………., chúng tôi gồm:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO

1. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

2. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

3. Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

B. NGƯỜI BÀN GIAO

Ông/bà:……………………….Chức vụ:……………………………………..

Đã cùng tiến hành bàn giao công nợ với nội dung như sau:

STT Nội dung Người nhận bàn giao Ghi chú
       
       
       

Biên bản bàn giao ước thúc vào hồi …. giờ ….. cùng ngày. Những bên tham gia cùng nhất trí với nội dung bàn giao trên.

Biên bản bàn giao này được lập thành … bản mang trị giá pháp lý như nhau, người bàn giao giữ 01 bản, người nhận bàn giao giữ 01 bản, đơn vị ………… giữ 01 bản.

CHỮ KÝ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BUỔI BÀN GIAO

 

 TẢI VỀ : Hai mẫu biên bản xác nhận công nợ và Biên bản giao nhận công nợ

3. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (Một bên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ X

Số: 01/20XX/ĐT-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 20xx, tại văn phòng Đơn vị Cổ phần Đầu tư & Kỹ thuật X, đại diện hai bên Đơn vị chúng tôi gồm mang:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ X

Liên hệ: Số 276 Thị trấn Huế, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phường Hà Nội 

MST: 0103538546

Đại diện: Bà Cao Thị Lam.                               Chức vụ: Giám đốc.

Điện thoại: 091.292.9959     

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Liên hệ: Số Hai Ngỏng Hai Ngõ 84 đường Trần Quang quẻ Diệu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phường Hà Nội

MST: 0106145319

Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Cường.              Chức vụ: Giám đốc.

Điện thoại: 0985.635.228 

Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 03/01/20xx tới ngày 20/01/20xx, như sau:

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ 100.000.000
3 Số phát sinh giảm trong kỳ 5.000.000
4 Số dư cuối kỳ 95.000.000

Chi tiết:

I – Công Nợ Phát Sinh Tăng:

Hợp Đồng

số

Hóa đơn

số

Ngày hóa đơn Mặt Hàng Số Lượng

(chiếc)

Số tiền phải trả tiền Đã trả tiền
0000425 01/01/20xx Tủ Tài Liệu 20 100.000.000 0
Tổng Cùng 100.000.000 0

II – Công Nợ Phát Sinh Giảm:

Theo Hợp đồng sắm bán số: 08/20xx/HDMB đã ký kết ngày 01 tháng 01 năm 20xx thì: “Nếu Đơn vị Cổ phần Đầu tư & Kỹ thuật X trả tiền tiền sắm tủ tài liệu trước ngày 20/01/20xx sẽ được lợi chiết khấu trả tiền 5% trên tổng số tiền phải trả tiền. Tương đương với 5.000.000 (năm triệu đồng)

III. Đối Trừ Công Nợ:

Hai bên đồng ý cấn trừ công nhợ như sau:

Số tiền chiết khấu trả tiền (5.000.000) sẽ được bù trừ vào số tiền còn phải trả tiền lúc bên sắm trả tiền cho bên bán.

IV. Số Tiền Còn Phải Thanh Toán: 95.000.000đ

V. Kết luận: Bên Tậu – Đơn vị Cổ phần Đầu tư & Kỹ thuật X còn phải trả tiền cho bên Đơn vị Kế Toán Việt Hưng số tiền là: 95.000.000 vào ngày 20/01/2020.

Biên bản này được lập thành 02 bản mang trị giá như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm hạ tầng cho việc trả tiền sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Đơn vị…… ko nhận được phản hồi từ Quý đơn vị thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

Đại Diện Bên Tậu Đại Diện Bên Bán

4. Mẫu biên bản đối trừ công nợ (Hai bên)

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 20xx

BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

– Căn cứ vào những hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.
– Căn cứ vào những biên bản giao nhận hàng hóa.
– Căn cứ vào chứng từ trả tiền mà những bên đã thực hiện.

Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 20xx, tại văn phòng Đơn vị Kế Toán Việt Hưng, đại diện hai bên Đơn vị chúng tôi gồm mang:

BÊN A: CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Liên hệ: Số Hai Ngỏng Hai Ngõ 84 đường Trần Quang quẻ Diệu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phường Hà Nội

MST: 0106145319.

Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Cường.                        Chức vụ: Giám đốc.

Điện thoại: 0985.635.228 

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ X

Via @: nongdanmo.com

Liên hệ: Số 276 Thị trấn Huế, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phường Hà Nội 

MST: 0103538546.

Đại diện: Bà Cao Thị Lam.                                          Chức vụ: Giám đốc.

Điện thoại: 091.292.9959     

Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 02/01/20xx tới ngày 31/01/20xx, như sau:

I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:

1. Bên A bán hàng cho bên B:

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ 100.000.000
3 Số phát sinh đã thu trong kỳ 50.000.000
4 Số còn phải thu cuối kỳ 50.000.000

2. Bên B bán hàng cho bên A:

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh công nợ phải thu trong kỳ 30.000.000
3 Số phát sinh đã thu trong kỳ 0
4 Số còn phải thu cuối kỳ 30.000.000

II. Bù trừ công nợ Hai bên:

Sau lúc đàm luận cả Hai bên bên cùng thống nhất và thoả thuận đồng ý cấn trừ khoản nợ như sau:

Đối tượng Số còn thu Số còn phải trả Cấn trừ Tình trạng
Bên A 50.000.000 30.000.000 20.000.000 Phải thu
Bên B 30.000.000 50.000.000 20.000.000 Phải trả

III. Kết luận: Tính tới ngày 31/01/20xx bên B còn phải trả cho bên A là: 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng)

Biên bản này được lập thành 02 bản mang trị giá như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm hạ tầng cho việc trả tiền sau này giữa hai bên.

Đại Diện Bên Tậu Đại Diện Bên Bán

4. Mẫu biên bản xác nhận công nợ 3 bên

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Số: 01/20XX/ĐT-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

BIÊN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TRỪ CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 20xx, tại văn phòng Đơn vị Kế Toán Việt Hưng, đại diện hai bên Đơn vị chúng tôi gồm mang:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Liên hệ: Số Hai Ngỏng Hai Ngõ 84 đường Trần Quang quẻ Diệu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phường Hà Nội.

MST: 0106145319.

Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Cường.                            Chức vụ: Giám đốc.

Điện thoại: 0985.635.228 

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA YES

Liên hệ: Số 276 Thị trấn Huế, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phường Hà Nội 

MST: 0103538546.

Đại diện: Bà Cao Thị Lam.                                      Chức vụ: Giám đốc.

Điện thoại: 091.292.9959 

BÊN THỨ 3 (Bên C):  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ X

Liên hệ: Số 236, Ngõ 255 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phường Hà Nội.

MST: 0107564120

Đại diện: Ông Đỗ Đức Long.                                   Chức vụ: Giám đốc.

Điện thoại: 098.292.9939

Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày 06/01/20xx tới ngày 28/02/20xx như sau:

STT Diễn giải Số tiền
1 Số Tiền Bên A phải trả tiền 200.000.000
2 Số tiền Bên C đã trả tiền 100.000.000
3 Số tiền bên A còn phải trả tiền 100.000.000
4 Số tiền bên B còn phải thu 100.000.000

Chi tiết:

I – Công Nợ Phát Sinh Tăng:

Hợp Đồng

số

Hóa đơn

số

Ngày hóa đơn Mặt Hàng Số Lượng

(chiếc)

Số tiền phải trả tiền
08/20xx/HDMB 0000425 06/01/20xx Tủ Tài Liệu 30 200.000.000

II. Kết luận: Bên Tậu – Đơn vị Kế Toán Việt Hưng còn phải trả tiền cho bên Đơn vị Cổ phần Nhựa Yes số tiền là: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng)

Biên bản này được lập thành 03 bản mang trị giá như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm hạ tầng cho việc trả tiền sau này giữa hai bên.

Đại Diện Bên Tậu Đại Diện Bên Bán

Cách làm biên bản xác nhận công nợ:

– Biên bản xác nhận công nợ, biên bản bàn giao công nợ đều phải được lập đầy đủ và chuẩn xác những thông tin.
– Biên bản chỉ mang trị giá pháp lý lúc đại diện hợp pháp của những bên được nêu trong biên bản ký, đóng dấu trên biên bản.
– Một lưu ý quan yếu trong Biên bản xác nhận công nợ là phải mang chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền) và đóng dấu đơn vị thì mới đảm bảo trị giá pháp lý.

5. Cách xác nhận công nợ phải thu, phải trả

Xác nhận những khoản phải thu, phải trả

Hạch toán những khoản phải thu, phải trả theo TK 131 & TK 331

CÁC KHOẢN PHẢI THU CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ
– Lúc giao hàng hoá cho người sắm hay người phân phối những lao vụ, nhà sản xuất cho khách hàng, kế toán phản ánh giá bán được người sắm chấp nhận:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Với TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất

Với TK 333 – Thuế và những khoản nộp nn (33311)

– Những khoản doanh thu thuộc hoạt động tài chính hay thu nhập khác bán chịu:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Với TK 515 – Doanh thu hđ tài chính

Với TK 711 – Thu nhập khác

Với TK 333 – Thuế và những khoản nộp nn (33311)

– Trường hợp chấp nhận chiết khấu trả tiền cho khách hàng và được trừ vào số nợ phải thu:

Nợ TK 635 – Giá thành tài chính

Với TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Trường hợp khuyến mại hàng bán trên giá thoả thuận do hàng kém phẩm chất, sai quy cách hoặc bớt giá, hối khấu chấp nhận cho người sắm trừ vào nợ phải thu:

Nợ TK 532 – Khuyến mãi hàng bán

Nợ TK 521 – Chiết khấu thương nghiệp

Nợ TK 333 – Thuế và những khoản nộp nn (33311)

Với TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Trường hợp phát sinh hàng bán bị trả lại do những nguyên nhân khác nhau, phản ánh tổng giá trả tiền của hàng bị trả lại:

Nợ TK 531 – Hàng bán bị trả lại

Nợ TK 333 – Thuế và những khoản nộp nn (33311)

Với TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Phản ánh số tiền khách hàng đã trả tiền trong kỳ:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ TK 112 – Tiền gửi nhà băng

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển

Với TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Số tiền trả tiền bù trừ với khách hàng vừa là con nợ vừa là chủ nợ sau lúc hai bên đã lập bảng trả tiền bù trừ:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Với TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Trường hợp khách hàng trả tiền bằng vật tư, hàng hoá :

Nợ TK 151, 152, 153

Nợ TK 133 – Thuế gtgt được khấu trừ

Với TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Trường hợp người sắm đăt trước tiền hàng:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ TK 112 – Tiền gửi nhà băng

Với TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Lúc giao hàng cho khách hàng mang tiền ứng trước:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Với TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất

Với TK 333 – Thuế và những khoản nộp nn(3331)

– So sánh trị giá hàng đã giao với số tiền đặt trước của người sắm, nếu thiếu, người sắm sẽ trả tiền bổ sung, nếu thừa, số tiền trả lại cho người sắm, ghi:

Nợ TK 131 – phải thu của khách hàng

Với TK 111 – tiền mặt

Với TK 112 – tiền gửi nhà băng

Với TK 311 – vay ngắn hạn

– Đối với những khoản nợ khó đòi ko đòi được, xử lý xoá sổ, kế toán ghi:

Nợ TK 642 – tầm giá quản lý doanh nghiệp

Với TK 131 – phải thu của khách hàng

Đồng thời ghi: Nợ TK 004 – Nợ khó đòi đã xử lý

Tài khoản loại 3 – Tài khoản nợ phải trả mang 15 tài khoản, chia thành 3 nhóm:

 

Nhóm Tài khoản 33 – mang 7 tài khoản:

 

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Tài khoản 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động

Tài khoản 335 – Giá thành phải trả

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

Tài khoản 337 – Trả tiền theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác.

Nhóm Tài khoản 34 – mang 4 tài khoản:

 

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành

Tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Nhóm Tài khoản 35 – mang 4 tài khoản:

 

Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và khoa học

Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá.

Trên đây Kế toán Việt Hưng mang san sẻ về những Mẫu biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ mới nhất – nếu những bạn mang nhu cầu tìm hiểu về những Khoá học Kế toán Online xin hãy liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết!

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo