Cách viết hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê chi tiết

Cách viết hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê chi tiết

Theo thông tư 39 Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê những loại hàng hóa, nhà sản xuất kèm theo hóa đơn. Trung tâm tập huấn kế toán VAT xin hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê chi tiết lúc bán hàng.

Theo khoản Hai điều 19  thông tư 39/2014/TT-BTC, người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê những loại hàng hóa, nhà sản xuất kèm theo hóa đơn.  Cụ thể như sau:

“Trường hợp lúc bán hàng hóa, nhà sản xuất nếu danh mục hàng hóa, nhà sản xuất nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng với thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê những loại hàng hóa, nhà sản xuất đã bán kèm theo hóa đơn”
Cách ghi như sau:

a) Nội dung ghi trên hóa đơn:
- Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
- Những tiêu chí khác ghi trên hoá đơn GTGT (doanh số hàng hoá bán ra chưa với thuế GTGT, thuế GTGT, tổng trị giá trả tiền...)

b) Nội dung trên bảng kê:
- Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế thích hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của những loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo những nội dung chính như sau:
+ Tên người bán hàng, liên hệ liên lạc, mã số thuế
+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
- Trường hợp người bán hàng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải với tiêu thức “thuế suất GTGT”, “tiền thuế GTGT”. Tổng cùng tiền trả tiền (chưa với thuế GTGT) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.
- Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và với đầy đủ những chữ ký của người bán, người tìm như trên hóa đơn.
- Trường hợp bảng kê với nhiều trang thì những bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải với đầy đủ chữ ký của người bán hàng và người tìm hàng như trên hóa đơn.
- Số bảng kê phát hành thích hợp với số liên hóa đơn. (Người bán và người tìm phải lưu giữ bảng kê kèm theo cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu).

VD: Ngày 12/6/2016Đơn vị máy tính Hoàng phát  bán cho doanh nghiệp Cổ phần VAT 12 bộ máy tính, trong đó mỗi bộ là Một mã hàng khác nhau, thuế suất thuế GTGT là 10%. Vì vậy doanh nghiệp phải lập hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết tên các mặt hàng như sau:

1.    Cách viết hóa đơn GTGT kèm theo bảng kê

 Chú ý:
- Nếu những mặt hàng với thuế suất thuế GTGT khác nhau, thì phải lập riêng hoá đơn GTGT cho từng loại thuế suất.
VD: Có 100 mặt hàng A thuế suất 10%, và có 50 mặt hàng B thuế suất 5%. Thì các bạn phải tách ra làm Hai hóa đơn và Hai bảng kê khác nhau.

Article post on: nongdanmo.com

2. Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

       

Source: nongdanmo.com

Trung tâm tập huấn kế toán VAT chúc những bạn thành công!

Via @: nongdanmo.com

 Những bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì với thể với tham gia: Lớp học kế toán thuế, kế toán thực hiện, thực tế chuyên sâu những mô phỏng doanh nghiệp tại trung tâm tập huấn kế toán VAT Hải phòng

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo