Quy định và cách lập bảng kê kèm hoá đơn điện tử mới nhất 2022

Quy định và cách lập bảng kê kèm hoá đơn điện tử mới nhất 2022

1. Quy định bảng kê kèm hoá đơn điện tử

1.Một Hóa đơn điện tử sở hữu được xuất kèm bảng kê ko?

Hoá đơn điện tử sở hữu được xuất kèm bảng kê, trong trường hợp sau: Danh mục hàng hoá, nhà sản xuất phải ghi nhận nhiều hơn số dòng của hoá đơn, người bán lập thành nhiều hoá đơn hoặc “sử dụng bảng kê để liệt kê những loại hàng hoá, nhà sản xuất bán theo hoá đơn” (theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

1.Hai Đối tượng sử dụng bảng kê kèm hoá đơn điện tử là người nào?

Đối tượng sử dụng bảng kê kèm hoá đơn điện tử là những doanh nghiệp đang sử dụng hoá đơn điện tử theo nghị định 123, thông tư 78, cụ thể:

– Theo điều 10, nghị định 123 quy định

Do vậy, việc sử dụng bảng kê đính kèm hoá đơn CHỈ ÁP DỤNG với những nhà sản xuất xuất theo kỳ phát sinh

1.3 Quy định về bảng kê kèm hoá đơn điện tử theo nghị định 123

Quy định về bảng kê kèm hoá đơn điện tử mà kế toán doanh nghiệp cần lưu ý như sau:

 • Bảng kê cần được lưu trữ song song với hoá đơn cho mục đích rà soát, đối soát của cơ quan sở hữu thẩm quyền
 • Hóa đơn đính kèm bảng kê cần sở hữu ghi chú nội dung sau “kèm theo bảng kê số/ngày/tháng/năm

Ngoài ra, bảng kê kèm hoá đơn điện tử cần:

 • Với ô thuế suất GTGT và tiền thuế GTGT lúc người bán nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, rà soát sao cho số tiền trả tiền đúng với số tiền lúc trên hoá đơn VAT;
 • Với hàng hoá, nhà sản xuất bán ra, bảng kê cần ghi thứ tự bán hàng theo ngày
 • Ko cần ghi đơn giá nếu hàng hoá, nhà sản xuất sử dụng bảng kê đã liệt kê hàng hoá, nhà sản xuất bán theo hoá đơn

2. Quy định về Bảng kê kèm hoá đơn GTGT giấy

Theo thông tư 39, Nếu danh mục hàng hoá, nhà sản xuất phải ghi nhận nhiều hơn số dòng của hoá đơn, người bán lập thành nhiều hoá đơn hoặc “sử dụng bảng kê để liệt kê những loại hàng hoá, nhà sản xuất bán theo hoá đơn”.

Để viết được mẫu bảng kê kèm hoá đơn, người bán sở hữu thể tự thiết kế những mẫu bảng, nhưng cần đảm bảo những nội dung như sau:

Article post on: nongdanmo.com

3. Nội dung mẫu bảng kê

3.Một Nội dung bảng kê kèm hoá đơn điện tử

 • Tên người bán
 • Mã số thuế
 • Liên hệ người bán
 • Tên hàng hoá/nhà sản xuất
 • Số lượng hàng hoá
 • Đơn giá sản phẩm 
 • Thành tiền
 • Ngày lập bảng kê
 • Chữ ký người lập

3.2  Nội dung bảng kê xuất kèm hoá đơn GTGT giấy

Tương tự như bảng kê xuất kèm hoá đơn điện tử, lưu ý thêm:

 • Nếu bảng kê bao gồm nhiều tờ, người lập đánh số trang liên tục, đóng dấu giáp lai.
 • Ở trang cuối cùng của bảng kê xuất kèm hoá đơn VAT giấy cần sở hữu đủ chữ ký người bán, người sắm như trên hoá đơn
 • Số lượng bảng kê cần khớp với số liên hoá đơn, người bán, người sắm cùng phải lưu trữ, quản lý để cơ thuế quan tiện rà soát lúc sở hữu yêu cầu.

4. Mẫu bảng kê kèm hoá đơn

5. Cách lập hóa đơn điện tử lúc hoá đơn nhiều hơn Một trang theo quy định

5.Một Đối tượng ko được lập bảng kê kèm hoá đơn điện tử

Lúc phát hành hoá đơn điện tử nhiều trang, doanh nghiệp cần đảm bảo những điều kiện về trang hoá đơn:

 • Trang trước nhất cùng số hoá đơn, mẫu hoá đơn, ký hiệu hoá đơn với trang sau
 • Những trang phải khớp thông tin cần sở hữu của người bán (liên hệ, MST, họ tên..). Trừ lúc người sắm là kế toán thì từ trang thứ Hai trở đi mới cần sở hữu những thông tin trên.
 • Những trang sau phải sở hữu ghi chú bằng Tiếng Việt ko dấu “tiep theo trang truoc – trang a/b“; với a là số thứ tự trang hoá đơn, b là số trang.

Nếu ko đảm bảo được những điều kiện trên, đơn vị sở hữu thể ko được xuất hoá đơn kèm bảng kê.

Source: nongdanmo.com

Kinh doanh nhà sản xuất ăn uống sở hữu được xuất bảng kê kèm hoá đơn?

Ngoài ra, một lưu ý cho HKD, DN kinh doanh nhà sản xuất ăn uống thì vẫn chưa sở hữu quy định về việc đối tượng này được lập hoá đơn sở hữu bảng kê.

Via @: nongdanmo.com

5.Hai Đối tượng được sử dụng bảng kê kèm hoá đơn điện tử

Nếu Cơ quan Thuế quản lý trực thuộc của doanh nghiệp đồng ý việc sử dụng bảng kê đính kèm hoá đơn điện tử thì kế toán lập hoá đơn và bảng kê như đã quy định ở mục Hai mục 3.

6. Lập hóa đơn kèm bảng kê bán lẻ cho khách ko lấy hoá đơn

Theo Công văn số 1460/CTHN-TTHT, Tổng cục thuế TP Hà Nội đã quy định việc lập hoá đơn với doanh số bán lẻ cho khách hàng ko lấy hoá đơn trong ngày.

Cụ thể, theo Điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP nêu rõ:

Phần mềm Hoá đơn điện tử đáp ứng đầy đủ những mẫu bảng kê kèm hoá đơn mới nhất 2022

Hiện nay, MISA meInvoice là phần mềm hoá đơn điện tử được tin tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, với +150.000 Khách hàng đang sử dụng, đáp ứng mọi thông tư, nghị định hiện hành.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo