Mẫu bảng chấm công file excel, word 2021

Mẫu bảng chấm công file excel, word 2021

Hiện nay trong những doanh nghiệp, cơ quan, bảng chấm công hàng ngày trên Exel được sử dụng khả phổ biến trong hoạt động chấm công ngày làm việc của viên chức. Mẫu bảng chấm công được đăng tải dưới đây rất cụ thể, khoa học và dễ sử dụng. Với bảng chấm công này, những bạn sẽ tiện dụng theo dõi được số ngày công đi làm của công viên chức tại doanh nghiệp mình và bảo đảm được sự sáng tỏ, rõ ràng, công bằng đối với tất cả viên chức.

Mục đích của Bảng chấm công

Bảng chấm công sử dụng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để với căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.

Bảng chấm công

Tải về: Bảng mẫu chấm công hàng ngày (file excel)

Phương pháp và trách nhiệm ghi chép bảng chấm công

– Mỗi phòng ban (phòng, ban, tổ, nhóm…) phải lập bảng chấm công hàng tháng.
– Hàng ngày tổ trưởng (Trưởng ban, phòng, nhóm,…) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của phòng ban mình để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong những cột từ cột một tới cột 31 (tức là từ ngày một tới ngày 31) theo những ký hiệu quy định trong chứng từ.
– Cuối tháng, người chấm công và người phụ trách phòng ban ký vào Bảng chấm công và chuyển Bảng chấm công cùng những chứng từ liên quan như Giấy chứng thực nghỉ việc hưởng BHXH, giấy xin nghỉ việc ko hưởng lương,… về phòng ban kế toán rà soát, đối chiếu qui ra sức để tính lương và bảo hiểm xã hội.

– Bảng chấm công được lưu tại phòng (ban, tổ,…) kế toán cùng những chứng từ với liên quan.

Cách trình bày bảng chấm công

Bảng chấm công viên chức hàng ngày được trình bày trên file excel để tiện cho việc phân loại những ô, những mục một cách rõ ràng, xác thực, công bằng. Lúc trình bày Bảng chấm công hàng ngày, những bạn cần chú ý những yếu tố cần thiết sau đây:

Tên đơn vị chấm công: Ghi ở dòng trước tiên từ cột thứ 2 (Cột B)
Tên bảng: “BẢNG CHẤM CÔNG” – được ghi ở dòng thứ 3 và căn sao cho nằm giữa bố cục với bảng chấm công bên dưới. Trình bày bằng chữ in hoa bôi đậm, cơ chữ to hơn những dòng chữ khác trong toàn trang excel. Phía dưới là tháng và năm chấm công cũng được căn giữa cân đối.
Nội dung bảng chấm công: Bao gồm: STT, Họ tên viên chức, Chức vụ, Những ngày trong tháng, Tổng số ngày, Những ngày nghỉ (Ko lương, nghỉ lễ, nghỉ phép).
Phía dưới bảng cần ghi rõ Ngày, tháng, năm hoàn thành bảng chấm công với đầy đủ những thông tin
Những chữ ký: Bao gồm: Chữ ký của người chấm công, người phụ trách phòng ban và Ban giám đốc.
Phần cuối bảng chấm công cần ghi rõ những ký hiệu của những dạng ngày nghỉ (Được ghi rõ trong file đính kèm).

Article post on: nongdanmo.com

Phương pháp chấm công

Tùy thuộc vào điều kiện công việc và trình độ kế toán tại đơn vị để sử dụng một trong những phương pháp chấm công sau:

– Chấm công ngày: Mỗi lúc người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác như hội nghị, họp,… thì mỗi ngày sử dụng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó.

Cần chú ý Hai trường hợp:
+ Nếu trong ngày, người lao động làm Hai việc với thời kì khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời kì nhất. Ví dụ người lao động A trong ngày họp 5 giờ làm lương thời kì 3 giờ thì cả ngày hôm đó chấm “H” Họp hành.
+ Nếu trong ngày, người lao động làm Hai việc với thời kì bằng nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc diễn ra trước.

– Chấm công theo giờ:
Trong ngày người lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo những ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện công việc đó kế bên ký hiệu tương ứng.

Source: nongdanmo.com

– Chấm công nghỉ bù:
Nghỉ bù chỉ ứng dụng trong trường hợp làm thêm giờ hưởng lương thời kì nhưng ko trả tiền lương làm thêm, do đó lúc người lao động nghỉ bù thì chấm “NB” và vẫn tính trả lương thời kì.

Tải mẫu bảng chấm công file word, file excel

Tải mẫu bảng chấm công bằng file excel

Download: Bảng mẫu chấm công hàng ngày 

Download: Bảng chấm công 2019

Via @: nongdanmo.com

Tải mẫu bảng chấm công bằng file word

Download: Bảng chấm công file word

Download: Bảng chấm công làm thêm giờ mẫu 01b LĐTL Thông tư 133

Download: Bảng chấm công làm thêm giờ mẫu 01b LĐTL Thông tư 200

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo