Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 10 (Cực Hay)

Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 10 (Cực Hay)

Xem video KISS English hướng dẫn cách học từ vựng siêu tốc, nhớ lâu. Bấm nút play bên dưới để xem ngay:

Tại chương trình tiếng Anh 10, bạn sẽ được học nhiều công thức, câu trúc câu mới. Do đó, dạng bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 10 sẽ rộng rãi hơn và độ khó cũng tăng lên. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ giới thiệu tới bạn công thức và những bài tập thuộc dạng này một cách chi tiết, đầy đủ. Hãy theo dõi nhé! 

Công Thức Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 10

Công Thức Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 10

Dưới đây là một số công thức viết lại câu tiếng Anh thường gặp, cùng ôn tập lại bạn nhé!

 • S + began/started + to V/ V-ing + time ago = S + have/has + P2 / been Ving+ for / since … 
 • S + last + Ved + time + ago: Lần cuối cùng làm gì
 • This is the first time + S +have/has+P2: Lần đầu làm gì
 • This is the Superlative (…est/ most ADJ N) S +have/has+P2
 • S + Be/V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: Quá….để cho người nào làm gì…
 • S + Be/V + so + adj/ adv + that + S + V+O: Quá… tới nỗi mà…
 • S + Be/V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : Đủ… cho người nào đó làm gì…
 • Although/ Though/ Even though + clause (S+V)
 • There’s no point in Ving: ko đáng, ko sở hữu ích lúc làm gì?
 • Đề nghị: Suggest

Shall we+ V…./ Let’s+ V…/How/What about + Ving…./Why don’t we + V ..

 • Gợi ý cho người khác: “Why don’t you + Vinf?

Ví dụ: “Why don’t you have a rest?” he said to her

 • Những dạng cấu trúc trong câu điều kiện

– Unless = If not.

– Đảo ngữ trong điều kiện 

+ Loại 1: Should + S+ V

+ Loại 2: Were S+ Adj/N / to V

+ Loại 3: Had+ S+ (not) P2

 • Những cấu trúc liên quan tới so sánh:

Sự chuyển đổi từ cấu trúc ngang bằng – so sánh hơn – so sánh hơn nhất

 • Câu tiêu cực

Xem chi tiết tại:

https://kissenglishcenter.com/the-bi-dong-trong-tieng-anh/ 

Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 10 Mang Đáp Án

Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 10 Mang Đáp Án

Bài Tập

Viết lại những câu sau sao cho nghĩa ko đổi

Ex1.

1. “ Why don’t you put a better lock on the door, Barbara”? said John

2. Although his both legs were broken in the crash, he managed to get out of the car before it exploded.

3. I haven’t eaten this kind of food before.

4. The architect has drawn plans for an extension to the house.

5. It isn’t necessary for you to finish by Saturday

6. “ How many survivors are there?”, asked the journalist.

7. It was such rotten meat that it had to be thrown away.

8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport.

9. You can’t visit the USA unless you have a visa.

10. “ Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.

Đáp án

1. John suggested that Barry should put a better lock on the door. 

2. Despite his both broken legs, he managed to………………. . 

3.This is the first time I have eaten this kind of food. 

4. Plans for an extension to the house have been drawn by the architect./ Plans have been drawn for an extension by the architect. 

5. You don’t have to finish by Saturday. 

6. The journalist wanted to know how many survivors there were./ The number of the survivors there were. 

7. The meat was so rotten that it had to be thrown away. 

8. …….must be met at the airport. 

9. ..don’t have a visa you can’t ………… 

10. ……..if he could borrow Janet’s typewriter.

Ex2.

1. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

2. The police have just released John.

3. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

4. We spent 5 hours getting to London.

5. I get to work in 20 minutes.

6. It is necessary that this work be finished by Monday.

7. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

8. The bread is so tale we can’t eat it.

9. Who does this bag belong to?

10. My boyfriend is very short-tempered.

11. You can use it as long as you like, and it won’t wear out.

12. If the work is finished by lunchtime you can go home.

13. How have you been getting on with your enquiries?

14. I gave Ted the massage, but he already knew about it.

15. The trains couldn’t run because of the snow.

Đáp án

1. I wish I had (got) time to listen to you.

2. John has just been released by the police.

3. They were speaking too softly for me to hear./so softly that I couldn’t hear them.

4. It took us 5 hours to get to London.

5. It takes me 20 minutes to get to work.

6. This work must be finished by Monday.

7. I wish I had taken my doctor’s advice.

8. The bread isn’t fresh enough to eat.

40. Whose bag is this?/is this bag?

9. My boyfriend loses his temper very easily

10. No matter how long you use it, it won’t wear out

11. Get the work finished by lunchtime and you can go home

12. How much progress have you made with your inquiries?

13. I needn’t have given Ted the massage, because he already knew about it.

14. The snow prevented the trains from running.

15. I wasn’t early enough to see him.

Download Bài Tập 

Hãy tập dượt thêm những bài tập dưới đây để thuần thục dạng bài viết lại câu tiếng Anh lớp 10 bạn nhé! 

Link download:

https://drive.google.com/file/d/17MCIoxlwAS_9_pAXuDKBfdeIQP516yJu/view

Link download:

https://docs.google.com/document/d/1IfTqCPP2Z9ob9SgX_bgzKNoLSn5QRLnO/edit?usp=sharing&ouid=102754377044569908509&rtpof=true&sd=true

Lời kết:

Kỳ vọng tổng hợp bài tập viết lại câu tiếng Anh lớp 10 trên sẽ giúp bạn sở hữu nguồn tài liệu rộng rãi để ôn tập và tổng hợp dạng bài này! Chúc bạn học tốt!  


--- Cập nhật: 21-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Tổng hợp Bài tập Viết lại câu tiếng Anh có đáp án, giải thích chi tiết từ website www.tailieuielts.com cho từ khoá bài tập viết lại câu tiếng anh.

Dạng bài tập viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi đã được khởi đầu làm quen từ năm cấp 2 (lớp 6 – 7 – 8 – 9) tới một số năm cấp 3 (lớp 10 – 11 – 12), chúng ta vẫn còn gặp dạng bài này. Cần tổng hợp tri thức cụ thể về cấu trúc câu, những chủ điểm ngữ pháp,… để sở hữu thể làm tốt dạng bài này. Nào hãy cùng TailieuIELTS ôn luyện nhé những bạn.

I. Tầm quan yếu của Viết lại câu

Đây là một dưới một số kĩ năng đặc thù quan yếu, bởi nhờ đó:

 • Giúp bạn tránh được một số lỗi trùng lặp từ hay đạo văn lúc tham khảo một số nguồn tài liệu khác nhau, song song giúp bài viết tránh bị rời rạc, lủng củng, hay bị ngắt quãng giữa chừng bởi một số câu trích dẫn (đặc thù là dưới trường hợp lạm dụng trích dẫn)
 • Giúp bạn tóm tắt nội dung bài nói/ viết một thuần tuý và dễ sở hữu chiếc nhìn rõ hơn (trong trường hợp bạn muốn giảng giải hay tóm tắt một số luận điểm)
 • Tận dụng việc paraphrase lại thắc mắc để sở hữu thêm thời kì suy nghĩ câu trả lời

II. 5 Cách Viết lại câu trong tiếng Anh

1. Cách 1: Tiêu dùng từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa (Synonym) một số từ cùng một dòng từ mang ý nghĩa giống nhau. Tuy nhiên, những từ sở hữu thể khác nhau về nghĩa hiển thị cho nên những từ sở hữu thể thay thế cho nhau hay không hề dựa theo từng văn cảnh.

Ví dụ: advantages = benefits, pros, the plus points

2. Cách 2: Tiêu dùng câu chủ động và tiêu cực

 • Trong trường hợp câu chủ đề là câu chủ động, bạn sở hữu thể sử dụng cấu trúc chuyển từ câu chủ động sang câu tiêu cực và trái lại. Đây cũng là một kĩ thuật hay sử dụng dưới việc viết lại câu.
 • Việc trước hết, bạn cần phân biệt được cấu trúc hai dạng câu này:

Cách chuyển đổi từ câu chủ động sang câu tiêu cực

Cách chuyển đổi từ câu chủ động sang câu tiêu cực
Cách chuyển đổi từ câu chủ động sang câu tiêu cực

Cách 3: Thay đổi từ loại

Biến đổi linh động giữa một số từ mẫu cũng là một cách bạn sở hữu thể sử dụng để viết lại câu. Trong trường hợp câu chủ đề sử dụng danh từ, tính từ hoặc động từ là keyword, bạn cần phải chuyển đổi từ đó sang dạng từ khác mà vẫn giữ nguyên được nội dung của câu gốc.

VD:

Để việc chuyển đổi thể mẫu từ trở cần phải mau chóng và thuận lợi hơn, bạn cần phải nắm chắc về vị trí của từ, tín hiệu nhận diện một số dạng từ và cách chuyển một số đuôi từ.


Động từ
Tính từ Danh từ
Vị trí – Xếp sau chủ ngữ
– Động từ thường sẽ xếp sau trạng từ chỉ tần suất
– Động từ tobe sẽ đứng trước trạng từ chỉ tần suất
– Đứng trước danh từ
– Sau những động từ liên kết như seem, appear, feel, look…
– Sử dụng dưới những dạng so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh ngang hàng
– Là chủ ngữ của câu, thường đứng đầu câu và xếp sau tính từ, tính từ sở hữu
–  Sau mạo từ a, an, the hoặc this, that, these, those, each, every, both…
–  Sau giới từ: in, at, under, on, about
Tín hiệu nhận diện   Thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, ble, -ive, -ish, -y, -ed,-ing… Danh từ kết thúc bằng : -tion/ation, – ment, er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity, -ness
Ví dụ The government should impose stricter laws on human trafficking meaningful, careless, historical, stable, childish, daily…Daily exercises can boost the quality of life.Nowadays, religion is still considered as a sensitive issue. situation, information, entertainment, receptionist, socialism…Entertainment plays a crucial role in helping people chill out.Happiness comes from an inner mind.

4. Cách 4: Tiêu dùng chủ ngữ giả

Sử dụng chủ ngữ giả cũng là một kĩ thuật ko quá hạn chế dưới việc viết lại câu. Bằng việc sử dụng chủ ngữ It, bạn sẽ tách Một câu gốc ra làm Hai vế để nhấn mạnh hơn về chủ ngữ.

Chủ ngữ giả “It”

Tiêu dùng chủ ngữ giả

(Adj* bao gồm những từ như: important, necessary, urgent, imperative…)

Tiêu dùng chủ ngữ giả

Chủ ngữ giả “There”

There được sử dụng làm chủ ngữ giả với “There is” hoặc “There are”

Tiêu dùng chủ ngữ giả

Ví dụ:

 • There are several actions that governments could take to solve the given problems.
 • There are many reasons why more and more people are learning English.
 • Phân biệt cách sử dụng chủ ngữ giả “It” và chủ ngữ giả “There” 

Phân biệt cách sử dụng chủ ngữ giả “It” và chủ ngữ giả “There”

Chủ ngữ giả “It” Chủ ngữ giả “There”
Tỏ bày ý kiến, bình luận Thể hiện sự tồn tại của sự vật/sự việc/con người 
Mang thể theo sau bởi danh từ, tính từ… Mang thể theo sau bởi danh từ và cụm danh từ

5. Cách 5: Thay đổi trật tự từ

Đây là cách thức an toàn giúp bạn tránh sai trái sở hữu thể gặp phải dưới việc chọn lựa từ và giúp bạn tiết kiệm thời kì suy nghĩ.

Ngoài ra, bạn cần phải phối hợp thêm từ đồng nghĩa nhằm tăng tính rộng rãi cho câu viết. 
Câu thể hiện mối quan hệ lý do – kết quả

Ví dụ:

Câu thể hiện mối quan hệ tương phản đối lập ảnh

Ví dụ: 

Hi vọng Tổng hợp Bài tập Viết lại câu tiếng Anh giúp bạn học tập tốt nhé!

Và nếu đang có nhu cầu tìm khóa học IELTS uy tín, chất lượng thì hãy nhanh tay đăng ký để nhận được học phí ưu đãi nhé!

Bài tập Viết lại câu

1. “Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John

2. Although his both legs were broken in the crash, he managed to get out of the car before it exploded.

3. I haven’t eaten this kind of food before.

4. The architect has drawn plans for an extension to the house.

5. It isn’t necessary for you to finish by Saturday

6. “How many survivors are there?”, asked the journalist.

7. It was such rotten meat that it had to be thrown away.

8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport.

9. You can’t visit the USA unless you have a visa.

10. “Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.

11. She started working as a secretary five years ago.

12. She knows a lot more about it than I do.

13. My French friend finds driving on the left difficult.

14. They think the owner of the house is abroad.

15. We didn’t go on holiday because we did not have enough money.

16. The children couldn’t go swimming because the sea was rough.

17. The mechanic serviced my car last week.

18. I’m always nervous when I travel by air.

19. He couldn’t afford to buy the car.

20. “Why don’t you put your luggage under the seat?”he asked.

21. Although he had a good salary, he was unhappy in his job.

22. I’m sorry I missed your birthday party.

23. They haven’t cleaned the streets this week.

24. Apples are usually cheaper than oranges.

25. I advice you to put your money in the bank.

26. That restaurant is so dirty that no one wants to eat there.

27. I’ll pick the children up if you like.

28. He objected to the fact that his secretary came to work late.

29. Tom is the most industrious pupil.

30. She isn’t accustomed to life in London

31. “Don’t forget to phone the office,”she told him.

32. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

33. The police has just released John.

34. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

35. We spent 5 hours getting to London.

36. I get to work in 20 minutes.

37. It is necessary that this work be finished by Monday.

38. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

39. The bread is so tale we can’t eat it.

40. Who does this bag belong to?

41. My boyfriend is very short-tempered.

42. You can use it as long as you like, and it won’t wear out.

43. If the work is finished by lunchtime you can go home.

44. How have you been getting on with your enquiries?

45. I gave Ted the massage, but he already knew about it.

46. The trains couldn’t run because of the snow.

47. I didn’t arrived in time to see him.

48. I’m sorry I was rude to you yesterday.

49. She didn’t hurry, so she missed the train.

50. Barbara is the best tennis-player in the club.

51. I haven’t seen that man here before.

52. The furniture was so expensive that I didn’t buy it.

53. The robbers made the bank manager hand over on the money.

54. Tom learned to drive when he was nineteen.

55. She had never been so unhappy before.

56. It was so late that nothing could be done.

57. He left school and then joined the army.

58. The leak was repaired by the plumber this morning.

59.This flower is very beautiful!

60. Somebody stole his watch yesterday.

61. The last time she had a swim was five years ago.

62. I asked the hotel porter to wake me at 8 o’clock the following morning.

63. They’ll have to change the date of the meeting again.

The date……………………………………………………………….

64. The garage is going to repair the car for us next week.

We are going ………………………………………………………….

65. The bus take s longer than the train.

The train……………………………………………………………….

66. John has not had his hair cut for over six months.

It is……………………………………………………………………..

67. Maria says she’d like to have been put in a higher class.

Maria wishes…………………………………………………………..

68. Would you like me to finish the work tonight?

I’ll………………………………………………………………………

69. You may get hungry on the train, so take some sandwiches.

In……………………………………………………………………….

70. My husband didn’t leave the car keys, so I couldn’t pick him up at the station.

If my husband…………………………………………………………..

71. “I don’t think John will come”, said Bill

Bill doubted……………………………………………………………..

72. The postman was bitten by our dog.

Our dog………………………………………………………………….

73. We couldn’t drive because of the fog.

The fog prevented……………………………………………………….

74. Although his leg was broken he managed to get out of the car.

In spite…………………………………………………………………..

75. The cake was so hard so I couldn’t cat it.

It was…………………………………………………………………….

76. We didn’t go because it rained.

If it hadn’t………………………………………………………………..

77. I can’t cook as well as my mother does.

My mother…………………………………………………………………

78. I don’t suppose you have change for a pound, do you?

Do you happen……………………………………………………………

79. He failed to win the race.

He didn’t………………………………………………………………….

80. Mary rang hours and hour ago.

It’s hours………………………………………………………………….

81. I’m sorry that I didn’t finish my homework last night.

I wish……………………………………………………………………..

82. She asked Michael how she liked her new dress.

“How……………………………………………………………………..

83. A train leaves at 8 o’clock every morning.

There is…………………………………………………………………..

84. Nobody can deny that she has a beautiful voice.

It…………………………………………………………………………

85. I would like you t help me to put the chairs away.

Do you mind…………………………………………………………….

86. The child will die if nobody sends for a doctor.

Unless……………………………………………………………………

87. He would prefer you to pay him immediately.

He’d rather………………………………………………………………

88. The water was so cold that the children couldn’t swim in it.

The water was not………………………………………………………………………….

89. Somebody repaired her car yesterday.

She………………………………………………………………………………………………

90. You must see the manager tomorrow morning.

You’ve………………………………………………………………………………………….

91. There was never any answers when we rang.

92. That’s an insulting name to use for him.

93. John asked if it was the blue one or the green she wanted.

94. She liked Paris very little, and Rome less.

95. I can meet you if you arrive before eleven.

96. They will catch all the prisoners again by tonight.

97. I’ve warned you not go to near that dog.

98. No, please don’t tell him.

99. Why don’t asked her yourself?

100. The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago.

101. Although he was very tired, he tried to help me with my homework.

 • 870 nghi vấn luyện thi Toeic (Đáp án chi tiết) – Tài liệu Download miễn phí
 • 1560 câu Toeic sở hữu giảng giải – Tải miễn phí Ebook
 • Tổng hợp 800 +1500 Phrasal verbs thông dụng trong tiếng Anh download miễn phí
 • Trọn bộ đề thi thử IELTS 2020 mới nhất

Đáp án Viết lại câu

 1. John suggested that Barry should put a better lock on the door.
 2. Despite his both broken legs, he managed to………………. .
 3. .This is time I have eaten this kind of food.
 4. Plans for an extension to the house have been drawn by the architect./ Plans have been drawn for an extension by the architect.
 5. You don’t have to finish by Saturday.
 6. The journalist wanted to know how many survivors there were./ The number of the survivors there were.
 7. The meat was so rotten that it had to be thrown away.
 8. …….must be met at the airport.
 9. ..don’t have a visa you can’t …………
 10. ……..if he could borrow Janet’s typewriter.
 11. ….been working as a ……..for 5 years.
 12. ………..so much about it as she does.
 13. …………….used to driving on the left.
 14. …………of the house is thought to be abroad.
 15. If we had enough money we would have gone on holiday.
 16. ……..was too rough for the children to …………….
 17. I got/ had my car serviced by the mechanic last week./ I got the mechanic to service my car last week./ I had the mechanic service my car last week.
 18. ………by air always makes me ……..
 19. ……..was too expensive for him to buy
 20. …….that I (should) put my ……………
 21. In spite of having/ his/ earning a good salary, he was unhappy in his job.
 22. I wish I had gone to your birthday party./ I hadn’t missed your birthday party.
 23. ………….haven’t been cleaned this week
 24. ………usually as expensive as ……….
 25. .You’d better put your money in the bank
 26. …………..a dirty restaurant that no one wants to eat there.
 27. Would you like me to pick the children up?/ mind if I pick up the children?
 28. He was annoyed at/ about his secretary coming late to work./ because his secretary came to work late.
 29. ……………….pupil is as industrious as Tom.
 30. She’s not used to living/ life in London.
 31. She reminded him to phone the office.
 32. I wish I had (got) time to listen to you.
 33. John has just been released by the police.
 34. They were speaking too softly for me to hear ./ so softly that I couldn’t hear them.
 35. It took us 5 hours to get to London.
 36. It takes me 20 minutes to get to work.
 37. This work must be finished by Monday.
 38. I wish I had taken my doctor’s advice.
 39. The bread isn’t fresh enough to eat.
 40. Whose bag is this?/ is this bag?
 41. ………………..his temper very easily
 42. …….how long you use it , it won’t wear out
 43. Get the work finished by lunchtime and you can go home
 44. ………….progress have you made with your enquiries?
 45. I needn’t have given Ted the massage, because he already knew about it.
 46. The sow prevented the trains from running.
 47. I wasn’t early enough to see him.
 48. I apologize for being rude to you yesterday.
 49. If she had hurried, she would have caught the train
 50. No one in the club is better at tennis than B.
 51. It’s the first time I have seen that man.
 52. The furniture was too expensive for me to buy.
 53. The bank manager was made to hand over the money.
 54. Tom has been able to drive since he was nineteen.
 55. She was unhappier than she had ever before.
 56. …late to do anything.
 57. After leaving/ having left the school, he joined the army.
 58. The plumber repaired the leak this morning.
 59. How beautiful this flower is!
 60. Somebody stole his watch yesterday.
 61. She hasn’t had a swim for 5 years.
 62. “please wake me at 8 tomorrow morning”, I said to ……….
 63. … of the meeting will have to be changed.
 64. ……. to have the car repaired.
 65. ….. doesn’t take as long as the bus.
 66. It is over 6 m. since J had his hair cut.
 67. Maria wishes she had been put in a higher class.
 68. I’ll finish the work tonight if you like.
 69. In case get hungry on the train you’d better take …..
 70. ……has left the car keys, we could have picked him up at ……
 71. …… if John would come.
 72. ………..bit the postman.
 73. ……………us from driving.
 74. …….of having a broken leg, he manged to get out of the car.
 75. ……….such a hard cake that i couldn’t eat it.
 76. …….rained we would have gone.
 77. ………cooks better than me.
 78. ………..to have change for a pound?
 79. ………. win the race.
 80. ……….since Mary rang.
 81. …….I had finished my homework last night.
 82. “How do you like my dress, M?”she asked.
 83. …..a train that leaves at 8………
 84. It can’t be denied that she has a beautiful voice.
 85. ………helping me to put the chair away.
 86. ……somebody sends for a doctor, the child will die.
 87. ………you paid him immediately.
 88. ……….warm enough for the children to swim in.
 89. She had someone repair her car.
 90. You’ve got to see the …………….
 91. Every time we rang there wasn’t any answer.
 92. Don’t call him that insulting name.
 93. “Which one do you want, the blue or the green”, John asked.
 94. She thought Rome was even worse than Paris.
 95. So long as you arrive before 11, I can meet you.
 96. …..prisoners will be caught again by tonight.
 97. I’ve warned you about your going near the dog.
 98. ……………..you didn’t tell him.
 99. …………..you ask her yourself.
 100. It is/ has been ten years since I last went to HCM city.

<h2


--- Cập nhật: 25-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết 210 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay Bài tập viết lại câu từ website download.vn cho từ khoá bài tập viết lại câu tiếng anh.

Bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu là tài liệu cực kì hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu tới những bạn cùng tham khảo.

Tài liệu bao gồm 210 câu bài tập viết lại câu tiếng Anh sở hữu đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh thực hiện theo từng chuyên đề. Đề tập dượt tiếng Anh giúp độc giả ôn tập lại những cấu trúc viết lại câu quan yếu trong tiếng Anh hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết mời những bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

210 bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay

Exercise 1

1. “ Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John

2. Although his both legs were broken in the crash, he managed to get out of the car before it exploded.

3. I haven’t eaten this kind of food before.

4. The architect has drawn plans for an extension to the house.

5. It isn’t necessary for you to finish by Saturday

6. “ How many survivors are there?”, asked the journalist.

7. It was such rotten meat that it had to be thrown away.

8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport.

9. You can’t visit the USA unless you have a visa.

10. “ Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.

11. She started working as a secretary five years ago.

12. She knows a lot more about it than I do.

13. My French friend finds driving on the left difficult.

14. They think the owner of the house is abroad.

15. We didn’t go on holiday because we did not have enough money.

16. The children couldn’t go swimming because the sea was rough.

17. The mechanic serviced my car last week.

18. I’m always nervous when I travel by air.

19. He couldn’t afford to buy the car.

20. “Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked.

21. Although he had a good salary, he was unhappy in his job.

22. I’m sorry I missed your birthday party.

23. They haven’t cleaned the streets this week.

24. Apples are usually cheaper than oranges.

25. I advice you to put your money in the bank.

26. That restaurant is so dirty that no one wants to eat there.

27. I’ll pick the children up if you like.

28. He objected to the fact that his secretary came to work late.

29. Tom is the most industrious pupil.

30. She isn’t accustomed to life in London

31. “Don’t forget to phone the office,” she told him.

32. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

33. The police has just released John.

34. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

35. We spent 5 hours getting to London.

36. I get to work in 20 minutes.

37. It is necessary that this work be finished by Monday.

38. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

39. The bread is so tale we can’t eat it.

40. Who does this bag belong to?

41. My boyfriend is very short-tempered.

42. You can use it as long as you like, and it won’t wear out.

43. If the work is finished by lunchtime you can go home.

44. How have you been getting on with your enquiries?

45. I gave Ted the massage, but he already knew about it.

46. The trains couldn’t run because of the snow.

47. I didn’t arrived in time to see him.

48. I’m sorry I was rude to you yesterday.

49. She didn’t hurry, so she missed the train.

50. Barbara is the best tennis-player in the club.

51. I haven’t seen that man here before.

52. The furniture was so expensive that I didn’t buy it.

53. The robbers made the bank manager hand over on the money.

54. Tom learned to drive when he was nineteen.

55. She had never been so unhappy before.

56. It was so late that nothing could be done.

57. He left school and then joined the army.

58. The leak was repaired by the plumber this morning.

59.This flower is very beautiful!

60. Somebody stole his watch yesterday.

61. The last time she had a swim was five years ago.

62. I asked the hotel porter to wake me at 8 o’clock the following morning.

63. They’ll have to change the date of the meeting again.

Article post on: nongdanmo.com

The date………………………

64. The garage is going to repair the car for us next week.

We are going …………………

65. The bus take s longer than the train.

The train………………………

66. John has not had his hair cut for over six months.

It is………………………………

67. Maria says she’d like to have been put in a higher class.

Maria wishes…………………………..

68. Would you like me to finish the work tonight?

I’ll………………………………

69. You may get hungry on the train, so take some sandwiches.

In…………………………………

70. My husband didn’t leave the car keys, so I couldn’t pick him up at the station.

If my husband……………………

71. “I don’t think John will come”, said Bill

Bill doubted………………………………

72. The postman was bitten by our dog.

Our dog………………………………

73. We couldn’t drive because of the fog.

The fog prevented……………………

74. Although his leg was broken he managed to get out of the car.

In spite……………………

75. The cake was so hard so I couldn’t cat it.

It was………………………………

76. We didn’t go because it rained.

If it hadn’t………………………..

77. I can’t cook as well as my mother does.

My mother…………………

78. I don’t suppose you have change for a pound, do you?

Do you happen………………

79. He failed to win the race.

He didn’t………………………

80. Mary rang hours and hour ago.

It’s hours…………………

81. I’m sorry that I didn’t finish my homework last night.

I wish…………………………

82. She asked Michael how she liked her new dress.

“How………………………………

83. A train leaves at 8 o’clock every morning.

There is……………………………

84. Nobody can deny that she has a beautiful voice.

It…………………………………

85. I would like you t help me to put the chairs away.

Do you mind………………………

86. The child will die if nobody sends for a doctor.

Unless……………………………

87. He would prefer you to pay him immediately.

He’d rather………………………

88. The water was so cold that the children couldn’t swim in it.

The water was not………………

89. Somebody repaired her car yesterday.

She…………………………………

90. You must see the manager tomorrow morning.

You’ve………………………………

91. There was never any answers when we rang.

92. That’s an insulting name to use for him.

93. John asked if it was the blue one or the green she wanted.

94. She liked Paris very little, and Rome less.

95. I can meet you if you arrive before eleven.

96. They will catch all the prisoners again by tonight.

97. I’ve warned you not go to near that dog.

98. No, please don’t tell him.

99. Why don’t asked her yourself?

100. The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago.

101. Although he was very tired, he tried to help me with my homework.

102. The car is too expensive. I can't afford it.

103. It's the first time I've been to New York

I haven't……………………

104. "You damaged my camera", said Hung to his sister.

Hung accused………………

105. We didn't have any holidays until this summer.

It was not ……………………

............

Exercise 2: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.

1. You should take the train instead of the bus.

2. I'm sure that someone forgot to lock the door.

3. They bought this house ten years ago.

4. The course finished with a big party.

5. We invited a pop star onto the chat show, but he didn't turn up.

6. Although she said that she would come, I don't think she ever will.

7. The plane had hardly left the airport when the accident happened.

8. You feel tired now because you didn't sleep very well last night.

9. When did you start the project?

10. Their wedding will be held in a lovely church.

Exercise 3: Rerwite the following sentences that keep the same meaning.

1. My father used to play football when he was young.

My father doesn't........................................... .................................................. .. ,

2. Jane gave me a present on my last birthday.

I was............................................... .................................................. .................

3. "Let's go swimming".

She suggests.......................................... .................................................. .......

4. "Would you like a cup of coffee?"

He................................................ .................................................. ................

5. We got lost in the jungle because we didn't have a map.

If we had............................................... .................................................. .......

6.Một last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.

I haven't seen.............................................. .................................................. ..

7. It is a three-hour drive from Hanoi to Namdinh.

It takes............................................. .................................................. ............

8. It's a pity you didn't tell us about this.

I wish.............................................. .................................................. .............

9. They think the owner of the house is abroad.

The owner............................................. .................................................. ......

10. The children couldn't go swimming because the sea was very rough.

The sea was too............................................... ..................................................

Exercise 4: Rewrite each of the sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same

1. When did you first know him?

How............................................... .................................................. ............................

2. Their trip lasted three day.

They had............................................... .................................................. ......................

3. It may rain hard this afternoon, so take the rain coat with you.

In case.............................................. .................................................. ..........................

4. She had to do the washing up but she didn't.

She forgot............................................ .................................................. .......................

5. English id easy to learn.

It................................................ .................................................. ................................

6. Don't leave the lights on all night, you will waste electricity.

If................................................ .................................................. ................................

7. The furniture was too old to keep.

It was............................................... .................................................. ..........................

8. Gary is the best guitarist in her class.

No one else.............................................. .................................................. .................

9. Since the invention of computer, people have saved a lot of time.

Since the computer was............................................... .................................................. .

10. It's necessary for everybody to clean up their neighborhood once a week.

Everybody......................................... .................................................. .........................

Exercise 5: Rewrite each of the sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same

Một It is necessary to finish the work today.

2. Sally finally managed to get the job.

3. This is the last time I go to this restaurant.

4" I advise you to take a holiday," the doctor continued.

5. " If you don't rest yourself you really will be ill”

6. The doctor told him that he work too hard.

7. Those pictures are beautiful.

8. It was an interesting film.

9. What is the weight of your suitcase?

10. How tall is Peter's father?

Exercise 6: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

1. He can't afford to buy the car.

The car............................................... .................................................. .........................

2. Shirley didn't begin to read until she was eight.

It wasn't............................................ .................................................. .........................

3. Mrs. Taylor regretted buying the second -hand washing-machine.

Mrs. Taylor wished............................................ .................................................. .........

4. Nobody can deny that she has a beautiful voice.

It................................................ .................................................. ...............................

5. Jane is the tallest girl in her class .

Nobody............................................ .................................................. .........................

Source: nongdanmo.com

6. They couldn't find the manager anywhere .

The manager was............................................... .................................................. .........

7. Their teacher is making them study hard.

They.............................................. .................................................. ............................

8. As I get older, I want to travel less.

The older............................................. .................................................. ....................

9.Một have never been to Liverpool in my life .

Never............................................. .................................................. ........................

10. My father speaks very little French.

My father speaks hardly............................................ ................................................. .

Exercise 7: Finish the second sentence in such a way that it means exactly the same as the first one:

1. He is carrying out a research on how people spend their money for clothes.

A research ......................................... .............

2. Although I had all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job.

Despite ......................................... ..............

3. “Please do not litter as you are walking along the coast”, the guard said to us.

The guard told ......................................... .......

4. I haven’t bought any clothes since my trip to Hanoi.

The last time ......................................... ................

5. They think that a garden would be a perfect setting for the house.

It ......................................... ..............................

6. Jack’s parents made him study a lot for the entrance exam to high school.

Jack was ......................................... .............

7. You can’t register for a course abroad if you don’t have a passport.

Unless ......................................... ...................

8. “Why don’t we visit the Royal Citadel first?” Quang quẻ said.

Quang quẻ suggested that ...........................................

9. People expect that he will join the company soon.

He ......................................... ...................................

10. Shall we use Perfume Pagoda as a theme of the presentation?

She suggests ......................................... ....................

..................


--- Cập nhật: 27-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết 180 Bài tập viết lại câu Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết từ website thichtienganh.com cho từ khoá bài tập viết lại câu tiếng anh.

Dạng bài tâp viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi đã được khởi đầu làm quen từ năm cấp 2 (lớp 6 – 7 – 8 – 9) tới những năm cấp 3 (lớp 10 – 11 – 12), chúng ta vẫn còn gặp dạng bài này. Cần tổng hợp tri thức đầy đủ về cấu trúc câu, những chủ điểm ngữ pháp,… để sở hữu thể làm tốt dạng bài này. Bộ 180 nghi vấn trắc nghiệm sở hữu đáp án và giảng giải chi tiết, đã được soạn kĩ lưỡng, đảm bảo nội dung tài liệu chất lượng nhất

Tài liệu cùng chủ đề vượt trội

 • 60 Câu bài tập tìm lỗi sai trích đề thi thử Tiếng Anh 2019
 • 104 Bài tập Tiếng Anh sở hữu đáp án chuyên đề viết lại câu
 • 99 Bài tập viết lại câu Tiếng Anh hay sở hữu đáp án
 • 490 Bài tập viết lại câu Tiếng Anh sao cho nghĩa ko đổi hay sở hữu đáp án
 • 168 Bài tập viết lại câu Tiếng Anh cơ bản và tăng sở hữu đáp án chi tiết – cô Tạ Thanh Hiền

Bộ tài liệu chuyên đề những năm

 • Năm 2017
 • Năm 2018
 • Năm 2019

Trích đoạn tài liệu

 1. The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago.

It   _                                                                                        __________________________

 1. Although he was very tired, he tried to help me with my homework.

Tired as   _                                                                             __________________________

 1. The car is too expensive. I can’t afford it.

It was _ _                                                                               __________________________

 1. It’s the first time I’ve been to New York

I haven’t _                                                                               __________________________

 1. “You damaged my camera”, said Hung to his sister.

Hung accused _____________________________________________________________

 1. We didn’t have any holidays until this summer.

It was not _ _                                                                         __________________________

 1. If you hadn’t studied hard, you would have failed the exam.

Had   _                                                                                     __________________________

 1. Lan is pretty but Mai is prettier.

Mai is the _ _                                                                          __________________________

 1. This is the best film I’ve ever seen.

I’ve _                                                                                        __________________________

 1. My school has over 800 students.

There are _ _                                                                           __________________________

 1. People say that that plane crashed into the mountains

That plane   _                                                                                      ____________________

 1. She tries to learn English well so as to communicate with foreigners.
  • She tries to learn English well with _                                                       ______________
 2. I started teaching English three years ago.
  • I have _ _ ______________
 3. No one in my class is more intelligent than Lan.
  • Lan _ ____________________
 4. This exercise was very difficult. We couldn’t do it.
  • This exercise was so _ ______________
 5. But for your help, I couldn’t have passed the exam.
  • Had _                                                                                                 ____________________
 6. “When will you come back, Nga?”

I asked _                                                                                                        ______________

 1. No one has bought this house.

This house _                                                                                       ____________________

 1. She didn’t take an umbrella so she got wet.

She wouldn’t_ _                                                                                            ______________

 1. It was a mistake for him to buy that house.

He shouldn’t _                                                                                              ______________

 1. Although Nam was very tired, he tried to finish his work.

However  _                                                                                        ____________________

 1. We couldn’t go camping because of the storm.

The storm _                                                                                       ____________________

 1. It’s ages since I last talked to him.

I have _ _                                                                                            ____________________

 1. The book was so interesting that we couldn’t put it down.

It was _ _                                                                                            ____________________

 1. He said to me “Don’t stay up late.”

He told me _                                                                                      ____________________

 1. The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair.

Such _                                                                                                 ____________________

 1. She didn’t graduate from university until 1980.

It was not _                                                                                        ____________________

 1. The hotel didn’t come up to our expectations.

The hotel fell _ _                                                                                           ______________

 1. Mr Hung is the most intelligent person I’ve ever known.

I have never   _                                                                                             ______________

 1. The only way you can become a good English speaker is by practising English every day.

Only by _                                                                                           ____________________

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 85 Câu bài tập mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh sở hữu đáp án chi tiết Bài tiếp theo: 20 Nghi vấn trắc nghiệm động từ nguyên mẫu – danh động từ trong Tiếng Anh sở hữu đáp án chi tiết


--- Cập nhật: 27-01-2023 --- nongdanmo.com tìm được thêm bài viết Tổng hợp Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh có đáp án chi tiết từ website www.tienganhcaptoc.vn cho từ khoá bài tập viết lại câu tiếng anh.

Tổng hợp 150 câu bài tập viết lại câu tiếng Anh sở hữu đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh thực hiện theo từng chuyên đề. Đề tập dượt tiếng Anh giúp độc giả ôn tập lại những cấu trúc viết lại câu quan yếu dưới tiếng Anh hiệu quả. Sau đây là nội dung cụ thể mời những bạn cùng tham khảo và tải tài liệu ở đây.

Tầm quan yếu của viết lại câu trong tiếng Anh – PARAPHRASE

Đây là một dưới những kĩ năng đặc thù quan yếu, bởi nhờ đó:

 • Giúp bạn tránh được một số lỗi trùng lặp từ hay đạo văn lúc tham khảo một số nguồn tài liệu khác nhau, song song giúp bài viết tránh bị rời rạc, lủng củng, hay bị ngắt quãng giữa chừng bởi những câu trích dẫn (đặc thù là dưới trường hợp lạm dụng trích dẫn)
 • Giúp bạn tóm tắt nội dung bài nói/ viết một thuần tuý và dễ sở hữu chiếc nhìn rõ hơn (trong trường hợp bạn muốn giảng giải hay tóm tắt một số luận điểm)
 • Tận dụng việc paraphrase lại nghi vấn để sở hữu thêm thời kì suy nghĩ câu trả lời

Tổng hợp 150 nghi vấn viết lại câu trong tiếng Anh

1. “Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John

2. Although his both legs were broken in the crash, he managed to get out of the car before it exploded.

3. I haven’t eaten this kind of food before.

4. The architect has drawn plans for an extension to the house.

5. It isn’t necessary for you to finish by Saturday

6. “How many survivors are there?”, asked the journalist.

7. It was such rotten meat that it had to be thrown away.

8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport.

9. You can’t visit the USA unless you have a visa.

10. “Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.

11. She started working as a secretary five years ago.

12. She knows a lot more about it than I do.

13. My French friend finds driving on the left difficult.

14. They think the owner of the house is abroad.

15. We didn’t go on holiday because we did not have enough money.

16. The children couldn’t go swimming because the sea was rough.

17. The mechanic serviced my car last week.

18. I’m always nervous when I travel by air.

19. He couldn’t afford to buy the car.

20. “Why don’t you put your luggage under the seat?”he asked.

21. Although he had a good salary, he was unhappy in his job.

22. I’m sorry I missed your birthday party.

23. They haven’t cleaned the streets this week.

24. Apples are usually cheaper than oranges.

25. I advice you to put your money in the bank.

26. That restaurant is so dirty that no one wants to eat there.

27. I’ll pick the children up if you like.

28. He objected to the fact that his secretary came to work late.

29. Tom is the most industrious pupil.

30. She isn’t accustomed to life in London

31. “Don’t forget to phone the office,”she told him.

32. I’m afraid I haven’t got time to listen to you.

33. The police has just released John.

34. I couldn’t hear them because they were speaking too softly.

35. We spent 5 hours getting to London.

36. I get to work in 20 minutes.

37. It is necessary that this work be finished by Monday.

38. It’s a pity I didn’t take my doctor’s advice.

39. The bread is so tale we can’t eat it.

40. Who does this bag belong to?

41. My boyfriend is very short-tempered.

42. You can use it as long as you like, and it won’t wear out.

43. If the work is finished by lunchtime you can go home.

44. How have you been getting on with your enquiries?

45. I gave Ted the massage, but he already knew about it.

46. The trains couldn’t run because of the snow.

47. I didn’t arrived in time to see him.

48. I’m sorry I was rude to you yesterday.

49. She didn’t hurry, so she missed the train.

50. Barbara is the best tennis-player in the club.

51. I haven’t seen that man here before.

52. The furniture was so expensive that I didn’t buy it.

53. The robbers made the bank manager hand over on the money.

54. Tom learned to drive when he was nineteen.

55. She had never been so unhappy before.

56. It was so late that nothing could be done.

57. He left school and then joined the army.

58. The leak was repaired by the plumber this morning.

59.This flower is very beautiful!

60. Somebody stole his watch yesterday.

61. The last time she had a swim was five years ago.

62. I asked the hotel porter to wake me at 8 o’clock the following morning.

63. They’ll have to change the date of the meeting again.

The date……………………………………………………………….

64. The garage is going to repair the car for us next week.

We are going ………………………………………………………….

65. The bus take s longer than the train.

The train……………………………………………………………….

66. John has not had his hair cut for over six months.

It is……………………………………………………………………..

67. Maria says she’d like to have been put in a higher class.

Maria wishes…………………………………………………………..

68. Would you like me to finish the work tonight?

I’ll………………………………………………………………………

69. You may get hungry on the train, so take some sandwiches.

In……………………………………………………………………….

70. My husband didn’t leave the car keys, so I couldn’t pick him up at the station.

If my husband…………………………………………………………..

71. “I don’t think John will come”, said Bill

Bill doubted……………………………………………………………..

72. The postman was bitten by our dog.

Our dog………………………………………………………………….

73. We couldn’t drive because of the fog.

Via @: nongdanmo.com

The fog prevented……………………………………………………….

74. Although his leg was broken he managed to get out of the car.

In spite…………………………………………………………………..

75. The cake was so hard so I couldn’t cat it.

It was…………………………………………………………………….

76. We didn’t go because it rained.

If it hadn’t………………………………………………………………..

77. I can’t cook as well as my mother does.

My mother…………………………………………………………………

78. I don’t suppose you have change for a pound, do you?

Do you happen……………………………………………………………

79. He failed to win the race.

He didn’t………………………………………………………………….

80. Mary rang hours and hour ago.

It’s hours………………………………………………………………….

81. I’m sorry that I didn’t finish my homework last night.

I wish……………………………………………………………………..

82. She asked Michael how she liked her new dress.

“How……………………………………………………………………..

83. A train leaves at 8 o’clock every morning.

There is…………………………………………………………………..

84. Nobody can deny that she has a beautiful voice.

It…………………………………………………………………………

85. I would like you t help me to put the chairs away.

Do you mind…………………………………………………………….

86. The child will die if nobody sends for a doctor.

Unless……………………………………………………………………

87. He would prefer you to pay him immediately.

He’d rather………………………………………………………………

88. The water was so cold that the children couldn’t swim in it.

The water was not………………………………………………………………………….

89. Somebody repaired her car yesterday.

She………………………………………………………………………………………………

90. You must see the manager tomorrow morning.

You’ve………………………………………………………………………………………….

91. There was never any answers when we rang.

92. That’s an insulting name to use for him.

93. John asked if it was the blue one or the green she wanted.

94. She liked Paris very little, and Rome less.

95. I can meet you if you arrive before eleven.

96. They will catch all the prisoners again by tonight.

97. I’ve warned you not go to near that dog.

98. No, please don’t tell him.

99. Why don’t asked her yourself?

100. The last time I went to Ho Chi Minh City was ten years ago.

101. Although he was very tired, he tried to help me with my homework.

102. The car is too expensive. I can’t afford it.

103. It’s the first time I’ve been to New York

I haven’t…………………………………….

104. “You damaged my camera”, said Hung to his sister.

Hung accused……………………………………..

105. We didn’t have any holidays until this summer.

It was not ……………………………………

106. If you hadn’t studied hard, you would have failed the exam.

Had ………………………………………………

107. Lan is pretty but Mai is prettier.

Mai is the ……………………………………

108. This is the best film I’ve ever seen.

I’ve ……………………………………….

109. My school has over 800 students.

There are ………………………………………….

110. People say that that plane crashed into the mountains

That plane ………………………………

111. She tries to learn English well so as to communicate with foreigners.

She tries to learn English well with …………………………

112. I started teaching English three years ago.

I have ………………………………………..

113. No one in my class is more intelligent than Lan.

Lan ……………………………

114. This exercise was very difficult. We couldn’t do it.

This exercise was so………………………………………..

115. But for your help, I couldn’t have passed the exam.

Had………………………………………..

116. “When will you come back, Nga?”

I asked………………………………………..

117. No one has bought this house.

This house………………………………………..

118. She didn’t take an umbrella so she got wet.

She wouldn’t………………………………………..

119. It was a mistake for him to buy that house.

He shouldn’t………………………………………..

120. Although Nam was very tired, he tried to finish his work.

However………………………………………..

121. We couldn’t go camping because of the storm.

The storm………………………………………..

122. It’s ages since I last talked to him.

I have………………………………………..

123. The book was so interesting that we couldn’t put it down.

It was………………………………………..

124. He said to me “Don’t stay up late.”

He told me………………………………………..

125. The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair.

Such………………………………………..

126. She didn’t graduate from university until 1980.

It was not………………………………………..

127. The hotel didn’t come up to our expectations.

The hotel fell………………………………………..

128. Mr Hung is the most intelligent person I’ve ever known.

I have never………………………………………..

129. The only way you can become a good English speaker is by practising English every day.

Only by………………………………………..

130. “It certainly wasn’t me who stole your bag!” said Lan

Lan denied………………………………………..

131. I’m sorry that I didn’t come there yesterday.

I wish………………………………………..

132. If I am not busy, I will do some shopping with you.

Unless………………………………………..

133. “If I were you, I wouldn’t do that.” He said

He advised_………………………………………..

134. “Shall I carry your suitcase, Lan?”said Nam.

Nam offered………………………………………..

135. “Yes, all right, I’ll share the food with you, Quang quẻ”

Nga agreed_………………………………………..

136. “Can you remember to buy some vegetables, Mary?”

Peter reminded………………………………………..

137. “Don’t stand there, the man said to his son.

The man ordered………………………………………..

138. “I’m sorry I’m late, said Ha

Ha apologized………………………………………..

139. “Shall we go somewhere for a cup of coffee?” Mary said.

Mary suggested_………………………………………..

140. Hung said to Nga, “Why don’t you take an umbrella?”

Hung suggested_………………………………………..

141. “Would you like another cup of tea?” the lady said to the guest.

The lady invited………………………………………..

142. Lan said to her brother, “I didn’t use your phone.”

Lan denied………………………………………..

143. “ You won the first prize. Congratulation!” Mai told me

Mai congratulated ………………………………

144. “You cheated in the final exam” said The teacher to Trang

The teacher accused………………………………………..

145. “It was kind of you to help me with my homework”Lan said to Hoa.

Lan thanks………………………………………..

146. She was sentenced to six months in prison for her part in the robbery.

She received………………………………………..

147. He is too short to play basketball.

He is not………………………………………..

148. If you want my advice, I would sell this house.

If I………………………………………..

149. I would prefer you to do your homework.

I would rather………………………………………..

150. This city is inaccessible in winter due to heavy snows.

Heavy snows makes………………………………………..

 • Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ
 • Tổng hợp những cặp từ Đồng nghĩa, Trái nghĩa
 • Cách sử dụng According to trong tiếng Anh
 • Phân biệt Must và Have to trong tiếng Anh

Đáp án 150 câu viết lại

1. John suggested that Barry should put a better lock on the door.

2. Despite his both broken legs, he managed to………………. .

3.This is time I have eaten this kind of food.

4. Plans for an extension to the house have been drawn by the architect./ Plans have been drawn for an extension by the architect.

5. You don’t have to finish by Saturday.

6. The journalist wanted to know how many survivors there were./ The number of the survivors there were.

7. The meat was so rotten that it had to be thrown away.

8. …….must be met at the airport.

9. ..don’t have a visa you can’t …………

10. ……..if he could borrow Janet’s typewriter.

11. ….been working as a ……..for 5 years.

12. ………..so much about it as she does.

13…………….used to driving on the left.

14…………of the house is thought to be abroad.

15. If we had enough money we would have gone on holiday.

16. ……..was too rough for the children to …………….

17. I got/ had my car serviced by the mechanic last week./ I got the mechanic to service my car last week./ I had the mechanic service my car last week.

18. ………by air always makes me ……..

19. ……..was too expensive for him to buy

20. …….that I (should) put my ……………

21. In spite of having/ his/ earning a good salary, he was unhappy in his job.

22. I wish I had gone to your birthday party./ I hadn’t missed your birthday party.

23………….haven’t been cleaned this week

24………usually as expensive as ……….

25.You’d better put your money in the nhà băng

26…………..a dirty restaurant that no one wants to eat there.

27. Would you like me to pick the children up?/ mind if I pick up the children?

28. He was annoyed at/ about his secretary coming late to work./ because his secretary came to work late.

29……………….pupil is as industrious as Tom.

30. She’s not used to living/ life in London.

31. She reminded him to phone the office.

32. I wish I had (got) time to listen to you.

33. John has just been released by the police.

34. They were speaking too softly for me to hear ./ so softly that I couldn’t hear them.

35. It took us 5 hours to get to London.

36. It takes me 20 minutes to get to work.

37. This work must be finished by Monday.

38. I wish I had taken my doctor’s advice.

39. The bread isn’t fresh enough to eat.

40. Whose bag is this?/ is this bag?

41………………..his temper very easily

42…….how long you use it , it won’t wear out

43. Get the work finished by lunchtime and you can go home

44………….progress have you made with your enquiries?

45. I needn’t have given Ted the massage, because he already knew about it.

46. The sow prevented the trains from running.

47. I wasn’t early enough to see him.

48. I apologize for being rude to you yesterday.

49. If she had hurried, she would have caught the train

50. No one in the club is better at tennis than B.

51. It’s the first time I have seen that man.

52.The furniture was too expensive for me to buy.

53.The nhà băng manager was made to hand over the money.

54. Tom has been able to drive since he was nineteen.

55. She was unhappier than she had ever before.

56. …late to do anything.

57. After leaving/ having left the school, he joined the army.

58. The plumber repaired the leak this morning.

59. How beautiful this flower is!

60. Somebody stole his watch yesterday.

61. She hasn’t had a swim for 5 years.

62. “please wake me at 8 tomorrow morning”, I said to ……….

63. … of the meeting will have to be changed.

64. ……. to have the car repaired.

65. ….. doesn’t take as long as the bus.

66. It is over 6 m. since J had his hair cut.

67. Maria wishes she had been put in a higher class.

68. I’ll finish the work tonight if you like.

69. In case get hungry on the train you’d better take …..

70. ……has left the car keys, we could have picked him up at ……

71. …… if John would come.

72. ………..bit the postman.

73. ……………us from driving.

74. …….of having a broken leg, he manged to get out of the car.

75. ……….such a hard cake that i couldn’t eat it.

76. …….rained we would have gone.

77. ………cooks better than me.

78. ………..to have change for a pound?

79. ………. win the race.

80. ……….since Mary rang.

81. …….I had finished my homework last night.

82. “How do you like my dress, M?”she asked.

83. …..a train that leaves at 8………

84. It can’t be denied that she has a beautiful voice.

85. ………helping me to put the chair away.

86. ……somebody sends for a doctor, the child will die.

87. ………you paid him immediately.

88. ……….warm enough for the children to swim in.

89. She had someone repair her car.

90. You’ve got to see the …………….

91. Every time we rang there wasn’t any answer.

92. Don’t call him that insulting name.

93. “Which one do you want, the blue or the green”, John asked.

94. She thought Rome was even worse than Paris.

95. So long as you arrive before 11, I can meet you.

96. …..prisoners will be caught again by tonight.

97. I’ve warned you about your going near the dog.

98. ……………..you didn’t tell him.

99. …………..you ask her yourself.

100. It is/ has been ten years since I last went to HCM city.

101. Tired as he was, he tried to help me with my homework.

102. It was such an expensive car that I couldn’t afford it.

103. I haven’t been to New York before.

104. Hung accused his sister of damaging his camera.

105. It was not until this summer that we had some holidays.

106. Had you not studied hard, you would have failed exam.

107. Mai is the prettier of the two girls.

108. I’ve never seen a better film than this film. / I’ve never seen such a good film.

109. There are over 80 students in my school.

110. That plane is said to have crashed into the mountain.

111. …. a view to communicating with foreigners.

112. I have taught/ have been teaching English for three years.

113. Lan is the most intelligent (student) in the class.

114. This exercise was so difficult that I couldn’t do it.

115. Had you not helped me, I couldn’t have passed the exam.

116. I asked Nga when she would come back.

117. This house hasn’t been bought.

118. She wouldn’t have got wet if she had taken an umbrella.

119. He shouldn’t have bought that house.

120. However tired Nam was, he tried to finish his work.

121. The storm prevent us from going camping.

122. I have not talked to him for ages.

123. It was such an interesting book that we couldn’t put it down.

124. He told me not to stay up late.

125. Such was damage that it would cost millions of dollar to repair.

126. It is not until 1980 that she graduated from the university.

127. The hotel fell short of our expectations.

128. I have never known a more intelligent person than Mr Hung.

129. Only by practising English every day can you become a good English speaker.

130. Lan denied having stolen/ stealing my bag.

131. I wish I had come there yesterday.

132. Unless I am busy, I will do some shopping with you.

133. He advised me not to do that.

134. Nam offered to carry Lan’s suitcase.

135. Nga agreed to san sớt the food with Quang quẻ.

136. Peter remind Mary to buy some vegetables.

137. The man ordered his son to stand there.

138. He apologized for being late.

139. Mary suggested going somewhere for a cup of coffee.

140. Hung suggested that Nga should take an umbrella.

141. The lady invited the guess to have another cup of tea.

142. Lan denied using/ having used her brother’s phone.

143. Mai congratulated me on winning the first prize.

144. The teacher accused Trang of cheating in the final exam.

145. Lan thanked for helping her with her homework.

146. She received a six-month sentence for her part in the robbery.

147. He is not tall enough to play basketball.

148. If I were you, I would sell this house.

149. I would rather you did your homework.

150. Heavy snows makes it impossible to reach this city.

Trên đây là tất cả bài tập và đáp án của 150 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay sở hữu đáp án. Mời độc giả tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Những cấu trúc đặc biêt trong Tiếng Anh, Mẹo chia 12 thì trong Tiếng Anh,… được cập nhật liên tục trên website Tienganhcaptoc.vn nhé. Chúc bạn thành công!

tienganhcaptoc.vn

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo