Bài ca ngất ngưởng Tác giả Nguyễn Công Trứ

Bài ca ngất ngưởng  Tác giả Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ là một trong những tác giả nổi tiếng của nền văn học trung đại Việt Nam. Tác phẩm tiêu biểu của ông là Bài ca ngất ngưởng. Tác phẩm sẽ được giới thiệu trong chương trình Ngữ Văn lớp 11.

Tác phẩm Bài ca ngất ngưởng

Dưới đây là tài liệu giới thiệu về tác giả Nguyễn Công Trứ và tác phẩm Bài ca ngất ngưởng. Mời độc giả tham khảo để sở hữu thêm tri thức hữu ích cho bản thân.

Bài ca ngất ngưởng

Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng
Lúc Thủ khoa, lúc Tham tán, lúc Tổng đốc Đông
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng
Lúc bình Tây, cờ đại tướng
Với lúc về Phủ doãn Thừa Thiên
Đô môn giải tổ chi niên
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng
Kìa núi nọ phau phau mây trắng
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi
Gót tiên theo lững thững một vài dì
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng
Được mất dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong
Lúc ca, lúc tửu, lúc cắc, lúc tùng
Ko Phật, ko tiên, ko vướng tục
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú
Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung
Trong triều người nào ngất ngưởng như ông!

I. Đôi nét về tác giả Nguyễn Công Trứ

- Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858) tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, tên hiệu Hi Văn, sinh ra trong một gia đình Nho học.

- Người làng Uy Viễn, thị xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Từ nhỏ cho tới năm 1819, ông sống trong hoàn cảnh khó khăn, chính thời kì này, ông sở hữu điều kiện tham gia sinh hoạt ca trù.

- Năm 1819, thi đỗ Hương nguyên và được bổ làm quan, nhưng con đường làm quan ko mấy bằng phẳng.

- Những tác phẩm của ông chủ yếu viết bằng chữ Nôm

- Một số tác phẩm tiêu biểu: Bài ca ngất ngưởng, Tự thuật, Vịnh mùa thu…

II. Giới thiệu về bài thơ Bài ca ngất ngưởng

1. Bố cục

Gồm 3 phần

  • Phần 1: 6 câu đầu. Ngất ngưởng trên con đường công danh, sự nghiệp
  • Phần 2: 12 câu tiếp. Sự ngất ngưởng trong lối sống, suy nghĩ.
  • Phần 3: Còn lại. Lời khẳng định cá tính của thi sĩ.

2. Thể loại

Hát nói là một điệu của ca trù nên sở hữu người còn gọi chung về ca trù. Hát nói là đã khá phổ biến từ những thế kỉ trước, nhất là cuối thế kỉ XVIII, song Nguyễn Công Trứ là người trước hết đã sở hữu công đem tới cho hát nói một nội dung thích hợp với chức năng và cấu trúc của nó.

Article post on: nongdanmo.com

3. Nội dung

Ngất ngưởng là cách Nguyễn Công Trứ thể hiện bản lĩnh tư nhân trong cuộc sống.

4. Nghệ thuật

Thể loại hát nói đặc sắc, giọng thơ hóm hỉnh, sử dụng điển cố điển tích…

III. Dàn ý phân tích Bài ca ngất ngưởng

(1) Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu về tác giả Nguyễn Công Trứ, bài thơ Bài ca ngất ngưởng.

(2) Thân bài

Source: nongdanmo.com

a. Sự ngất ngưởng trên con đường công danh, sự nghiệp

- “Vũ trụ nội mạc phi phận sự” (Mọi việc trong trời đất đều là phận sự của ta): Quan niệm con người sinh ra do “ý của trời đất” bởi vậy cần phải sở hữu trách nhiệm, phải gánh vác việc đời.

- “Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng”:

  • Hình ảnh ẩn dụ “vào lồng”: diễn tả thế cuộc làm quan, khinh thường lợi danh của Nguyễn Công Trứ.
  • Nhập thế là việc làm trói buộc, làm quan sẽ mất tự do, gò bó nhưng đó cũng là điều kiện để bộc lộ tài năng, hoài bão, trọn nghĩa vua tôi.

- 4 câu thơ tiếp: những việc đã làm ở chốn quan trường và tài năng của bản thân.

Via @: nongdanmo.com

  • Giỏi văn học (lúc thủ khoa), sử dụng binh (thao lược): văn võ toàn tài.
  • Danh vị xã hội hơn người: Tham tán, Tổng đốc, Đại tướng (bình định Trấn Tây), Phủ doãn Thừa Thiên.

b. Sự ngất ngưởng trong lối sống, suy nghĩ

- Cách sống theo ý chí và thị hiếu tư nhân “Cưỡi bò đeo đạc ngựa, Đi chùa sở hữu gót tiên theo sau”: Thị hiếu kì lạ, khác thường, thậm chí sở hữu phần bất cần.

- Quan niệm sống:

  • “Được mất dương dương người tái thượng/Khen chê phơi phới ngọn đông phong”: Sống như người thời thượng cổ, ko quan tâm chuyện được mất; bỏ ngoài tai mọi sự khen chê.
  • “Lúc ca, lúc tửu, lúc cắc, lúc tùng/Ko Phật, ko tiên, ko vướng tục”: Cuộc sống tận hưởng, ko vướng trần tục.

- Quãng đời sau lúc cáo quan về quê: “Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú/Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung”: Sử dụng điển cố, ví mình sánh ngang với những người nổi tiếng sở hữu sự nghiệp hiển hách như Trái Tuân, Hàn Kì, Phú Bật. Qua đó ông cũng khẳng định tấm lòng của bậc trung thần, trước sau như một.

c. Lời khẳng định cá tính của thi sĩ

“Trong triều người nào ngất ngưởng như ông”: Lời hỏi cũng là lời khẳng định vị trí đầu triều về cách sống “ngất ngưởng”.

(3) Kết bài

Khẳng định lại trị giá nội dung và nghệ thuật của bài thơ Bài ca ngất ngưởng.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo