At the end of the day là gì

At the end of the day là gì

At the end of the day là gì?

At the end of the day‘: mang tức thị vào cuối ngày, cuối cùng thì. Cụm từ này mang tức thị sau lúc xem xét mọi việc thì cũng sẽ đưa ra quyết định hay kết luận cuối cùng…

Ví dụ:

Article post on: nongdanmo.com

Don’t forget to cash up at the end of the day. Đừng quên cùng sổ vào cuối ngày.You will want to hold the party at the end of the day. Bạn sẽ muốn tổ chức buổi tiệc vào cuối ngày.At the end of the day without visitors you will not have anybody. Vào cuối ngày ko mang khách bạn sẽ ko mang bất cứ người nào.I always try to finish my job at the end of the day. Tôi xoành xoạch phấn đấu hoàn thành công việc vào cuối ngày.At the end of the day, the men and boys went swimming in the river. Vào cuối ngày, đàn ông và con trai đi bơi ở dòng sông này.You have to always remember to back up your work at the end of the day. Anh phải xoành xoạch nhớ sao chép lại công việc mà bạn đã làm vào cuối ngày.At the end of the day the new manager is no better than the previous one. Xét về mọi mặt thì ông quản lý mới cũng chẳng khá hơn ông trước.At the end of the day, he’s the one who is going to be held responsible for everything. Vào cuối ngày, anh ta là người sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc.At the end of each day, employees will report whom they met. Vào cuối mỗi ngày, những viên chức sẽ báo cáo về những người họ đã gặp.If you meet somebody on a plane, send them an e – mail at the end of that day. Nếu bạn gặp người nào đó trên tàu bay, hãy gửi cho họ một email (thư điện tử) vào cuối ngày hôm đó.I decided to study abroad at the end of the day. Sau lúc cân nhắc kỹ lưỡng tôi quyết định sẽ đi du học.At the end of the day, it’s your decision and nobody else’s. Xét cho cùng, đó là quyết định của anh chứ ko phải người nào khác.I did it by myself one time at the end of the day. Tôi đã làm nó một mình một lần vào cuối ngày.I’ll listen to what she said and decide at the end of the day. Tôi sẽ lắng tai những gì cô đấy nói nhưng tôi sẽ quyết định sau lúc suy nghĩ chín chắn.At the end of the day, your work performance is the most important key performance indicator. Vào cuối một ngày, hiệu quả làm việc là đồng hồ chỉ hiệu quả chính quan yếu nhất.She went through my classes for me, highlighting the best route to each on the map, and gave me a slip to have each teacher sign, which I was to bring back at the end of the day. Cô chỉ qua những lớp học cho tôi, tô sáng đường tới từng lớp nhanh nhất trên bản đồ và đưa tôi một tờ giấy để xin chữ ký của từng thầy giáo mà tôi phải mang trả lại vào cuối ngày.I worked at the end of the working day. Em đã làm việc vào cuối ngày.Near the end of the day. Sắp cuối ngày.At the end of a day, they have to bargain away vegetable. Cuối ngày họ phải bán tống bán tháo mớ rau.

Source: nongdanmo.com

Via @: nongdanmo.com

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo