Đố biết 1mb bằng bao nhiêu kb/ Bit /Byte là gì?

Đố biết 1mb bằng bao nhiêu kb/ Bit /Byte là gì?

1MB bằng bao nhiêu kB?

Megabyte (MB) là bội số sắp nhất của Kilobyte (kB) và đây là Hai thuật ngữ mà chúng ta nghe rất nhiều. Tuy nhiên ko phải người nào cũng biết cách quy đổi đơn vị 1MB bằng bao nhiêu kB. Sau đây là đáp án nhanh cho phép tính gây nhiều tò mò nhé:

– Một MB = 1024 kB

– Một kB = 0,0009765625 MB

Ví dụ: đổi 15 MB thành kB:

15 MB = 15 × 1024 kB = 15360 kB

Những bội số đơn vị của dung lượng:

Bit < Byte < Kb (Kilobyte) < Mb (Megabyte) < Gb (Gigabyte) < Tb (Terabyte) < Pb (Petabyte) < Eb (Exabyte) < Zb (Zettabyte) < Yb (Yottabyte) …

Đơn vị Ký hiệu Chuyển đổi So sánh với Byte
Kilobyte KB 1024 bytes 1024 bytes
Megabyte MB 1024 KB Một 048 576 bytes
Gigabyte GB 1024 MB Một 073 741 824 bytes
Terabyte TB 1024 GB Một 099 511 627 776 bytes
Petabyte PB 1024 TB 1 125 899 906 842 624 bytes
Exabyte EB 1024 PB 1 152 921 504 606 846 976 bytes
Zetabyte ZB 1024 EB 1 180 591 620 717 411 303 424 bytes
Yottabyte YB 1024 ZB 1 208 925 819 614 629 174 706 176
Brotonbyte BB 1024 YB 1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 bytes
Geopbyte GB 1024 BB 1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 bytes

Mỗi một đơn vị sau bằng 2^10 = 1024 lần đơn vị trước trừ đơn vị 1Byte = 8Bit

Từ đó chúng ta với thể tính được:

  • Một Megabyte tương đương 1000 kilobyte(thập phân).
  • Một MB = 10 3KB trong cơ sở vật chất 10 (SI).
  • Một Megabyte tương đương 1024 kilobyte(nhị phân).
    Một MB = 2 10 KB trong hệ nhị phân.
  • Một MB = 1000 KB (ở dạng thập phân)
  • Một MB = 1024 KB (ở dạng nhị phân)
  • Một MB = 1,000,000 bits/bytes
  • Một kb = 1,000 bits/bytes

Còn để hiểu sâu hơn và khái niệm, vì sao lại với cách tính tương tự, mời độc giả theo dõi tiếp…

Thuật ngữ Bit là gì? Byte là gì và những bội số của nó

Chúng ta vẫn thường nghe nhắc tới những thuật ngữ khoa học đâu đó như Bit, Byte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte …Vậy chúng là gì, với ý nghĩa như thế nào và cách quy đổi giữa chúng ra sao?

Bit là gì?

Bit là gì?

Bit là đơn vị cơ bản nhất, với dữ liệu nhỏ nhất mà máy tính sử dụng.

– Theo Wiki: “Bit là viết tắt của Binary digIT là đơn vị thông tin. Một bit với thể nhận một trong hai trị giá: 0 hoặc 1. Nó với thể được trình diễn theo nhiều cách khác nhau. Với thể là trạng thái đóng hay mở của mạch điện, một vệt khắc bằng tia laser trên bề mặt đĩa CD v.v… Những bit với thể sử dụng để thể hiện số tự nhiên trong hệ nhị phân.”

– Sử dụng hiện tại: Megabyte được sử dụng rộng rãi trong lưu trữ dữ liệu cho kích thước tệp (tài liệu, ảnh, video, v.v.) cũng như cho những thiết bị lưu trữ như ổ đĩa flash hoặc đĩa mềm. Tuy nhiên, ngày nay, những thiết bị lưu trữ thường to hơn, thường liên quan tới dữ liệu gigabyte (1000 3 byte) hoặc terabyte (1000 4 ).

Byte là gì?

Byte là gì?

Byte là đơn vị thông tin cơ bản trong điện toán và truyền thông kỹ thuật số

– Ở quy mô nhỏ nhất trong máy tính, thông tin được lưu trữ dưới dạng bit và byte.

– Trong ký hiệu thập phân, bội số byte được biểu thị bằng lũy ​​thừa 10. Tuy nhiên, trong ngành nghề máy tính và khoa học thông tin, bội số được thể hiện bằng Hai trị giá là “0” và “1”

– Sử dụng Byte hiện tại: Byte được sử dụng rộng rãi lúc tham chiếu lưu trữ dữ liệu, đặc thù là phương tiện lưu trữ như ổ cứng, lưu trữ dựa trên flash và DVD, chúng thường được hiển thị dưới dạng nhiều byte to hơn như megabyte hoặc gigabyte. Kilobytes thường được sử dụng cho những tệp nhỏ hơn như tài liệu văn bản.

Article post on: nongdanmo.com

1Byte = 8 bit

Một byte = Một ký tự

10 byte = Một từ

Với thể bạn ko biết?

Một Kilobyte = 1.000 Byte hoặc 1.024 Byte

( trị giá thập phân hoặc trị giá nhị phân)

Một Kilobye tương đương một đoạn văn

100 Kilobyte = Một bức ảnh độ phân giải thấp

Một Megabyte = 1.000 Kilobyte

Một Megabyte = Một cuốn tiểu thuyết ngắn

Hai Megabyte = Một bức ảnh độ phân giải cao

600 Megabyte = Một đĩa CD-ROM

Source: nongdanmo.com

Một Gigabyte = 1.000 Megabyte

Một Gigabyte = 7 phút video HD-TV

600 Gigabyte = Một tầng thư viện sách

Một Terabyte = 1.000 Gigabyte

Một Terabyte = 3,6 triệu hình ảnh chất lượng cao

Một Terabyte = 300 giờ video chất lượng tốt

Một Terabyte = 1.000 quyển bách khoa toàn thư

10 Terabyte = Toàn bộ dữ liệu lưu trữ của chính phủ

Một Petabyte = 1.000 Terabyte

Một Petabyte = 20 triệu tủ hồ sơ với đầy đủ văn bản

Một Petabyte = 500 tỷ trang văn bản in tiêu chuẩn = 500 triệu đĩa mềm lưu trữ cùng một lượng dữ liệu

Via @: nongdanmo.com

20 Petabyte = Lượng dữ liệu được Google xử lý hàng ngày

Một Exabyte = 1.000 Petabyte

Một Exabyte = Dữ liệu Hai triệu máy tính tư nhân

5 Exabyte = Tất cả những từ từng được nhân loại nói

15 Exabyte = Tổng dữ liệu do Google lưu giữ

Một Zettabyte = 1.000 Exabyte

Một Zettabyte = 250 tỷ chiếc DVD

Một Yottabyte = 1.000 Zettabyte

Một Yottabyte = Kích thước của toàn bộ dữ liệu Internet trên toàn cầu và chúng ta sẽ mất khoảng 11 nghìn tỷ năm để tải xuống tệp Yottabyte bằng băng thông rộng tốc độ cao

Một Brontobyte = 1.000 Yottabyte

Brontobyte là số Một theo sau là 27 số “0”, thật sự rất kinh khủng phải ko?

Bảng chuyển đổi MB sang KB

Bảng chuyển đổi MB sang KB

Megabyte (MB) Số thập phân Kilobytes (KB) Nhị phân Kilobytes (KB)
Một MB 1.000 KB 1.024 KB
Hai MB 2.000 KB 2.048 KB
3 MB 3.000 KB 3.072 KB
4 MB 4.000 KB 4.096 KB
5 MB 5.000 KB 5,120 KB
6 MB 6.000 KB 6.144 KB
7 MB 7.000 KB 7,168 KB
8 MB 8.000 KB 8,192 KB
9 MB 9.000 KB 9.216 KB
10 MB 10.000 KB 10.240 KB
11 MB 11.000 KB 11.264 KB
12 MB 12.000 KB 12.288 KB
13 MB 13.000 KB 13.312 KB
14 MB 14.000 KB 14.336 KB
15 MB 15.000 KB 15.360 KB
16 MB 16.000 KB 16.384 KB
17 MB 17.000 KB 17.408 KB
18 MB 18.000 KB 18,432 KB
19 MB 19.000 KB 19,456 KB
20 MB 20.000 KB 20.480 KB
21 MB 21.000 KB 21.504 KB
22 MB 22.000 KB 22,528 KB
23 MB 23.000 KB 23.552 KB
24 MB 24.000 KB 24.576 KB
25 MB 25.000 KB 25.600 KB
26 MB 26.000 KB 26.624 KB
27 MB 27.000 KB 27.648 KB
28 MB 28.000 KB 28,672 KB
29 MB 29.000 KB 29.696 KB
30 MB 30.000 KB 30.720 KB
31 MB 31.000 KB 31.744 KB
32 MB 32.000 KB 32.768 KB
33 MB 33.000 KB 33.792 KB
34 MB 34.000 KB 34.816 KB
35 MB 35.000 KB 35.840 KB
36 MB 36.000 KB 36.864 KB
37 MB 37.000 KB 37.888 KB
38 MB 38.000 KB 38.912 KB
39 MB 39.000 KB 39.936 KB
40 MB 40.000 KB 40.960 KB
41 MB 41.000 KB 41.984 KB
42 MB 42.000 KB 43.008 KB
43 MB 43.000 KB 44.032 KB
44 MB 44.000 KB 45.056 KB
45 MB 45.000 KB 46.080 KB
46 MB 46.000 KB 47.104 KB
47 MB 47.000 KB 48.128 KB
48 MB 48.000 KB 49.152 KB
49 MB 49.000 KB 50.176 KB
50 MB 50.000 KB 51.200 KB
51 MB 51.000 KB 52.224 KB
52 MB 52.000 KB 53,248 KB
53 MB 53.000 KB 54.272 KB
54 MB 54.000 KB 55.296 KB
55 MB 55.000 KB 56.320 KB
56 MB 56.000 KB 57.344 KB
57 MB 57.000 KB 58.368 KB
58 MB 58.000 KB 59.392 KB
59 MB 59.000 KB 60,416 KB
60 MB 60.000 KB 61.440 KB
61 MB 61.000 KB 62,464 KB
62 MB 62.000 KB 63,488 KB
63 MB 63.000 KB 64,512 KB
64 MB 64.000 KB 65,536 KB
65 MB 65.000 KB 66.560 KB
66 MB 66.000 KB 67,584 KB
67 MB 67.000 KB 68.608 KB
68 MB 68.000 KB 69.632 KB
69 MB 69.000 KB 70.656 KB
70 MB 70.000 KB 71.680 KB
71 MB 71.000 KB 72,704 KB
72 MB 72.000 KB 73.728 KB
73 MB 73.000 KB 74,752 KB
74 MB 74.000 KB 75.776 KB
75 MB 75.000 KB 76.800 KB
76 MB 76.000 KB 77.824 KB
77 MB 77.000 KB 78.848 KB
78 MB 78.000 KB 79.872 KB
79 MB 79.000 KB 80.896 KB
80 MB 80.000 KB 81.920 KB
81 MB 81.000 KB 82.944 KB
82 MB 82.000 KB 83.968 KB
83 MB 83.000 KB 84,992 KB
84 MB 84.000 KB 86,016 KB
85 MB 85.000 KB 87.040 KB
86 MB 86.000 KB 88.064 KB
87 MB 87.000 KB 89.088 KB
88 MB 88.000 KB 90.112 KB
89 MB 89.000 KB 91.136 KB
90 MB 90.000 KB 92.160 KB
91 MB 91.000 KB 93.184 KB
92 MB 92.000 KB 94.208 KB
93 MB 93.000 KB 95.232 KB
94 MB 94.000 KB 96.256 KB
95 MB 95.000 KB 97.280 KB
96 MB 96.000 KB 98.304 KB
97 MB 97.000 KB 99.328 KB
98 MB 98.000 KB 100.352 KB
99 MB 99.000 KB 101.376 KB
100 MB 100.000 KB 102,400 KB

Trong bài viết 1mb bằng bao nhiêu kb chúng tôi cũng đã giới thiệu những đơn vị dung lượng khác và ý nghĩa về mặt tính toán của chúng như Bit, Byte, Gigabyte, Terabyte… nên cách chuyển đổi đơn vị giữa chúng cũng được tính tương tự.

Rất cảm ơn độc giả đã theo dõi bài viết của VDO. Nếu trong bài viết với thông tin chưa đúng, hãy phản hồi lại để chúng tôi chỉnh sửa, đưa tới một tài liệu xác thực cho người sử dụng tham khảo.

Bạn cũng với thể tìm kiếm:1mb bằng bao nhiêu byte,1mb s bằng bao nhiêu kbps,dung lượng 1mb bằng bao nhiêu kb,01 mb bằng bao nhiêu kb,Một mb bằng bao nhiêu k, 1mb bằng bao nhiêu gb,1mb bằng bao nhiêu bit, 1mb bằng bao nhiêu mbps, 1mb bằng bao nhiêu pixel,

 

About ADMIN

Doanh nghiệp Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung ứng những sản phẩm, nhà sản xuất, giải pháp khoa học thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang tới giải pháp toàn diện giúp những doanh nghiệp xây dựng hệ thống Kỹ thuật thông tin, tối ưu cho những hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mệnh Công nghiệp 4.0

View all posts by ADMIN

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo