Sơ đồ chữ T tài khoản 152 “Nguyên liệu vật liệu” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 152 “Nguyên liệu vật liệu” theo TT133

Sơ đồ chữ T tài khoản 152 “Vật liệu vật liệu” theo thông tư 133. Sơ đồ phản ánh cách hạch toán tài khoản 152 theo TT 133 một cách tóm tắt nhất. Để hiểu rõ hơn sơ đồ chữ T tài khoản 152, chúng ta cùng nghiên cứu những nội dung: Tài khoản 152 theo thông tư 133 là gì? Nguyên tắc hạch toán kế toán TK 152 “Vật liệu vật liệu”; Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 152.

Tài khoản 152 theo thông tư 133 là gì?

Để biết được Tài khoản 152 theo thông tư 133 là gì, Chúng ta căn cứ vào Điều 24 thông tư 133/2016/TT-BTC. Theo đó: Tài khoản 152 sử dụng để phản ánh trị giá hiện với và tình hình biến động tăng, giảm của những loại vật liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Vật liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động tìm ngoài hoặc tự chế biến sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng giống những tài khoản khác. Lúc hạch toán Tài khoản 152 theo thông tư 133 cũng phải tuân thủ những nguyên tắc kế toán đúng theo chế độ kế toán.

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 152 “Vật liệu vật liệu” theo TT 133.

Theo thông tư 133, Tài khoản  152 có nội dung và kết cấu như sau:

Bên Nợ:

– Trị giá thực tế của vật liệu, vật liệu nhập kho do tìm ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ những nguồn khác;

– Trị giá vật liệu, vật liệu thừa phát hiện lúc kiểm kê;

– Kết chuyển trị giá thực tế của vật liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Sở hữu:

Article post on: nongdanmo.com

– Trị giá thực tế của vật liệu, vật liệu xuất kho sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, để bán, thuê ngoài gia công chế biến, hoặc đưa đi góp vốn;

– Trị giá vật liệu, vật liệu trả lại sức bán hoặc được khuyến mãi hàng tìm;

– Chiết khấu thương nghiệp vật liệu, vật liệu lúc tìm thừa hưởng;

– Trị giá vật liệu, vật liệu hao hụt, mất mát phát hiện lúc kiểm kê;

Source: nongdanmo.com

– Kết chuyển trị giá thực tế của vật liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

Trị giá thực tế của vật liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.

Via @: nongdanmo.com

 Sơ đồ chữ T tài khoản 152 “Vật liệu vật liệu” theo Thông tư 133.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TK 152, được sơ đồ hóa qua Sơ đồ chữ T tài khoản 152″Vật liệu vật liệu”như sau:

Hi vọng qua Sơ đồ chữ T tài khoản 152 theo TT 133, Bạn đọc hình dung được nhanh nhất những nội dung phản ánh của TK 152 và cách hạch toán TK 152.

 Lớp học kế toán tổng hợp thực tế.

 Lớp học kế toán thuế chuyên sâu.

 Lớp ôn thi Chứng chỉ đại lý thuế.

Article post on: nongdanmo.com

Recommended For You

About the Author: Bảo